Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Dne 24.11.2017 proběhly na naší škole volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků a oprávněných voličů (tj. zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků). Zvoleným kandidátem za oprávněné voliče je paní Dana Mísařová. Zvoleným kandidátem za pedagogické pracovníky je pan Jiří Vencl. ...Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Povinnost zřídit školskou radu vyplývá z § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Počet členů školské rady ve školách Pardubického kraje byl zřizovatelem stanoven na tři. Zástupce pedagogických pracovníků, zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků (dále jen oprávněných voličů) a člen jmenovaný zřizovatelem. Funkční období školské rady je tři roky. Přípravu voleb zajišťuje ředitel školy. Termín voleb: 1. Pro pedagogické ...Sportovní kurzy pro školní rok 2017-18

Informace o lyžařském kurzu ke stažení zde. Informace o letním sportovně-turisickém kurzu ke stažení zde. ...Organizace školního roku

Organizace školního roku je k dispozici ke stažení zde. ...Informace pro žáky o čipové kartě IREDO

OD 1. ZÁŘÍ 2013 ...Wifi síť na hlavní budově a DM

Na hlavní budově (Zahradní ulice) je k dispozici pro žáky a kantory připojení k počítačové síti pomocí Wifi. Návod naleznete na adrese ssup.cz/wifi V případě dotazů, nebo problémů kontaktujte správce sítě Ing. Hrocha (jhroch@ssup.cz, 465 518 132). ...Důležité kontakty a odkazy

Důležité adresy a kontakty Adresa a provozovny školy - odkaz Vedení školy - odkaz Problémy s identifikací plateb žáků (za stravu, ubytování, kopírování) - paní Marie Skalická tel.: 465 518 117, mskalicka@ssup.cz, 1. patro naproti kopírce Problémy s identifikační kartou, s přístupem na klasifikaci studentů (známk ...Vnitřní řád Domova mládeže

Vnitřní řád Domova mládeže Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí ke stažení zde. ...Školní a klasifikační řád

Platný Školní a klasifikační řád je k dispozici ke stažení zde . ...

       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz