Počítačové učebny

Všechny počítačové učebny jsou vybaveny dataprojektory, nebo interaktivní tabulí. Na všech počítačích je přístup k síti internet a možnost síťového tisku na třech tiskárnách - kopírkách umístěných na chodbách školy. ...Vybavení – Domov mládeže

Domov mládeže patří do areálu školy, poskytuje ubytování v budově Nygrínova 547. Kapacita je 120 lůžek. Provoz Domova mládeže je zajištěn od neděle 18.00 hodin do pátku 14.00 hodin. Ubytovaný žák se celodenně stravuje, výjimky ze stravování ze zdravotních důvodů povoluje ředitel školy. v době omluvené nepřítomnosti žáka v DM lze stravu odhlásit v souladu s Vnitřním řá ...Vybavení – školní jídelna

Školní jídelna je součástí areálu hlavní budovy školy v Zahradní ulici. Zajišťuje celodenní stravování žákům, ale i stravování pro veřejnost. Objednávání jídel se provádí pomocí terminálu v budově jídelny, nebo pomocí internetu na adrese www.strava.cz. Číslo bankovního účtu pro platby za stravování: 10006–15737611/0100, VS. je evidenční číslo strávníka přidělené při zahájení stravování. ...Vybavení – budova ve Špindlerově ulici

Budova ateliérů – Špindlerova ulice slouží zejména k výuce předmětů v uměleckých oborech. Mezi vybavení patří: ateliéry pro malbu, kresbu, figurální kresbu, modelování; dílna umělecké grafiky – litografie; sítotisková dílna; modelovací a keramická dílna; americká retuš; dílna na malbu na hedvábí, batikování, modrotisk; knihařská dílna; fotoateliér; ...

       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz