Upozornění pro uchazeče o studium ve školním roce 20011/2012 a jejich zákonné zástupce

Upozorňujeme na nesoulad mezi nabídkou vzdělávacích programů uveřejněných na webu školy a nabídkou v brožuře Přehled oborů vzdělávání středních škol, konzervatoře a vyšších odborných škol v Pardubickém kraji, která je k dispozici vycházejícím žákům. Při tisku brožury vypadl z nabídky školní vzdělávací program Reklamní a propagační služby, jenž bude od školního roku 2011/2012 vyučován pod rámcovým vzdělávacím programem 3442M/01 Obalová technika. Do tohoto oboru bude přijato nejvýše 30 uchazečů.

Ing. Zdeněk Rössler
ředitel školy       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz