Až na daleký sever

Na konci září se vypravila malá skupinka pedagogů Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí na daleký sever Norska do města Tromso, aby oplatila návštěvu svým norským kolegům ze školy Breivang, kteří pobývali v Ústí nad Orlicí v květnu tohoto roku.

V průběhu pětidenní návštěvy byl podrobně projednán předchozí zájem obou škol o spolupráci v rámci programu Leonardo mobility a byly připraveny možné postupy realizace včetně stanovení rámcových termínů důležitých pro přípravy projektů.

Přesto, že charakter návštěvy byl zcela pracovní, zajistila norská strana podmínky pro naše seznámení se s kulturně historickými tradicemi regionu. Příjemná atmosféra v nové budově školy umístěné uprostřed přírody s výhledy na hladinu fjordu svědčila o tom, že žáci a pedagogové školy jsou o „ústecké umprumce“ podrobně informováni a mají o projekt a spolupráci značný zájem. v rámci projektu by měl proběhnout dvanáctidenní studijní pobyt žáků na partnerských školách, obdobný projekt by mohl vzniknout i pro pedagogy obou škol.

Bez ohledu na výsledek žádostí o podporu na realizaci projektů se v nejbližších týdnech rozběhne spolupráce mezi školami prostřednictvím redakčního a komunikačního webu, který připravila ústecká škola. Každý žák a pedagog tak bude mít možnost prezentovat své vlastní projekty a práce, diskutovat o nich, případně řešit společné úlohy. v budoucnu se počítá i s přímou audio, případně video komunikací napojenou na reelizaci vzdělávacích programů především v oblasti výuky jazyků a rozvoje komunikativních dovedností v cizím jazyce a při rozvoji odborných kompetencí v jednotlivých studijních oborech.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz