Ukončení projektu Mobility na Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

V říjnu letošního roku skončil na Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí projekt Mobility, který trval osmnáct měsíců. Ve dvou bězích se ho zúčastnilo 16 studentů 3. ročníku strojírenského studijního oboru Mechanik seřizovač, kteří v průběhu třítýdenních pobytů na Berufsbildende SchuleTechnik Koblenz, (Carl-Benz-Schule) poznávali způsoby odborného vzdělávání u našich sousedů v SRN. Pronikali hlouběji do tajů pneumatických a hydraulických mechanismů nejen ve schematickém vyjádření na výkresu, ale též pomocí počítačové simulace a samozřejmě nechybělo praktické prověření funkce na modelových úlohách pod vedením německých kolegů. v rámci projektu proběhly též společné workshopy českých a německých studentů jejichž náplní byla témata odborného vzdělávaní, ukončování studia a získávání kvalifikace v ČR a SRN, pozice absolventů na trhu práce, informace o životě mladých lidí a zajímavostech spolkové republiky Rheinland-Pfalz a Pardubického kraje.

Je nutno konstatovat, že studenti zvládli náročný pobyt jak z hlediska odbornosti, tak jeho délky velmi dobře a splnili obsahové prvky projektu na výbornou.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz