Umprumka se chlubí novou učebnou (Denik.cz)

Role ekonomiky a demografie
Budoucí nástrojaři a také jejich rodiče mají od začátku listopadu každopádně důvod ke spokojenosti: díky modernizovanému pracovišti odborného výcviku, jež dříve sloužilo jako přádelnická dílna, odpadá nepříjemné dojíždění do rozlehlého areálu školy v Hnátnici. k myšlence přesunu, o níž se na ústeckoorlické „textilce“ začalo hovořit už před patnácti lety a reálné obrysy dostávala poslední tři roky, se vedení školy rozhodlo z ryze pragmatických důvodů. Především jsou pryč časy, kdy se v Ústí vzdělávalo najednou hodně přes dvě stě strojařů. „Demografický vývoj je neúprosný. Pracoviště odborného výcviku v Hnátnici bylo určeno pro velký počet žáků, jenže v posledních letech se zájem o technické a zvláště výuční obory snižuje,“ přibližuje současný trend ředitel školy Zdeněk Rössler a nutnost přesunu vysvětluje také po ekonomické stránce: „Zařízení se stávalo drahým na provoz. Máme vyčísleno, že ročně ušetříme díky tomuto kroku něco mezi sedmi až osmi sty padesáti tisíci.“

Změna pomůže žákům školy
Díky investici 1,2 milionu korun, převážně z krajských financí, si ústecká škola výrazně polepší. Především proto, že teoretickou a praktickou výuku bude mít takříkajíc pod jednou střechou. „A to nás každopádně posouvá před. Nové pracoviště vychází vstříc požadavkům rodičů a studentů, aby byla teoretická a praktická výuka soustředěna na jedno místo,“ hovoří o výrazném kladu investice zástupce ředitele pro učební obory Zdeněk Salinger s tím, že žákům odpadne nepříjemné dojíždění za praxí. Novotou zářící prostory, kterým prospěla mimo jiné výměna oken, mají navíc další pozitivum: umožňují výuku dvou příbuzných oborů průmyslového zaměření, jež škola v současnosti nabízí.

Odchod z Hnátnice nadvakrát
Listopad 2010 ale není definitivní stopkou působení středoškoláků v Hnátnici. Mechanici seřizovači, kteří po čtyřech letech skládají maturitní zkoušku, budou praktickou část výuky absolvovat mimo Ústí ještě do konce letošního školního roku. „Od prvního září pak opustíme Hnátnici definitivně. Výhodou je, že ve čtvrtém ročníku tento obor koná odborný výcvik přímo ve firmách. Zátěž bude tedy minimální, za provozu přesuneme veškeré zbylé vybavení sem,“ popisuje stěhování „nadvakrát“ Zdeněk Rössler.

Podle jeho slov škola rozhodně nestojí na místě, i při nižším objemu peněz plynoucích do odborného vzdělávání se snaží přizpůsobovat výuku moderním trendům a především požadavkům firem. Klíčem k úspěchu jsou rovněž fondy EU. „V současné době realizujeme projekt financovaný z evropských peněz a částečně z rozpočtu státu zaměřený na podporu odborného vzdělávání v oborech nástrojař a mechanik seřizovač. Zmodernizovali jsme počítačovou učebnu včetně softwaru, před dodáním je učebna automatizace,“ dodal Rössler.

převzato z Deník.cz


       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz