Nový studijní obor - Operátor obalových strojů

Absolvent je připraven pro seřizování, kontrolu, obsluhu a údržbu běžných i programově řízených obalových případně balících strojů. Je vybaven znalostmi z oblasti informačních technologií, techniky, strojírenských a obalových materiálů, automatizace, tiskových a obalových technik. Ovládá principy seřizování příslušných strojů a nástrojů, nastavování technologických parametrů a řídících systémů. Při provádění údržby, oprav a seřizování výrobních zařízení a linek uplatňuje znalosti a dovednosti z oblasti speciálních odborných předmětů dále uvedených.

Všeobecně vzdělávací předměty poskytují žákovi znalosti jevů, principů, zákonitostí, vztahů a komunikativních dovedností v oblasti českého a cizího jazyka, občanské nauky, matematiky, fyziky, základů ekologie, základů automatizace, tělesné výchovy, výpočetní techniky a dějepisu.

Speciální odborné učivo je orientováno na získávání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti ekonomiky a organizace práce, technické dokumentace, strojírenské technologie, strojnictví, základů  elektrotechniky, základů technické mechaniky, strojů a zařízení, automatizace a robotizace, strojírenských a obalových materiálů a tiskových a obalových technik.

Ověřování získaných teoretických vědomostí, realizace pracovních a technologických postupů a rozvíjení řemeslných dovedností probíhá v rámci odborného výcviku a v době souvislých odborných praxí (10 pracovních dnů v průběhu třetího ročníku). Odborný výcvik je uskutečňován v nižších ročnících na pracovišti praktické výuky v areálu školy v Ústí nad Orlicí, ve vyšších ročnících probíhá na pracovištích smluvních partnerů. Jejich počet se mění podle skladby studentů v návaznosti na jejich trvalá bydliště.

Teoretická složka vzdělání probíhá podle pravidelného rozvrhu ve třídě. v odborném výcviku se třída dělí do skupin podle náročnosti výuky a podle hledisek bezpečnosti práce. Rozvrh vyučování je koncipován tak, aby odborný výcvik probíhal ve vícedenních blocích, například tři dny ve čtrnáctidenním cyklu.

Leták oboru je k dispozici ke  stažení zde.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz