Závěrečná konference projektu „Modernizace vzdělávacích podmínek odborného vzdělávání ve strojírenských oborech Nástrojař a Mechanik seřizovač“

V úterý 12. června 2012 proběhla v prostorách penzionu Koliba Hrádek závěrečná konference projektu zařazeného do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Modernizace vzdělávacích podmínek odborného vzdělávání ve strojírenských oborech Nástrojař a Mechanik seřizovač“, který byl v uplynulých třech letech realizován Střední školou uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí. Účastníky konference pozdravil i starosta města Ústí nad Orlicí pan Petr Hájek a pracovníci odboru strategického rozvoje kraje a Evropských fondů Krajského úřadu Ing. Michaela Beracková a Ing. Adam Kubíček. V úvodní části jednání seznámil přítomné ředitel školy Ing. Zdeněk Rőssler se základními principy vazeb realizace projektu na vzdělávání žáků v technických oborech a manager projektu Ing. Zdeněk Salinger prezentoval jeho průběh v tříletém období realizace. Následovalo seznámení s jednotlivými výstupy projektu, kterého se zhostili pracovníci jednotlivých tvůrčích kolektivů. Přítomní zástupci středních technických škol hodnotili kladně jejich obsah i zpracování a projevili velký zájem o možnost využití produktů v odborném vzdělávání. Celkovou situaci v odborném vzdělávání se zaměřením na technické obory, cestami k jejich propagaci a spoluprací se sociálními partnery zhodnotil ve svém vystoupení ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové Ing. Zdeněk Rőssler. Vystoupeními zástupců přímých partnerů projektu se prolínal jednomyslně souhlas s pozitivním přínosem projektu v možnosti získat plně kvalifikované pracovníky technického zaměření. Diskuze přinesla jednoznačně kladné hodnocení průběhu projektu, dosažených výsledků a dopadů nejen na cílové skupiny příjemce podpory, ale též odborné veřejnosti v sektoru vzdělávání i sociálních partnerů. Exkurze v rekonstruovaných prostorách vybavených materiálně technickým zařízením pořízeným příjemcem podpory z prostředků projektu byla příjemnou tečkou za úspěšným průběhem závěreční konference projektu „Modernizace vzdělávacích podmínek odborného vzdělávání ve strojírenských oborech Nástrojař a Mechanik seřizovač“.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz