EU peníze středním školám

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí se do tohoto projektu přihlásila a byla jí potvrzena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 520 570  Kč. Tyto prostředky škola použije na zlepšení hardwarové a softwarové podpory výuky a na vlastní finanční ohodnocení tvorby DUMů (digitálních učebních materiálů).

Výše uvedená částka je podložena počtem schválených šablon, jejichž naplnění je ohodnoceno finanční částkou. Každá šablona představuje nějakou aktivitu s příslušným výstupem, nejčastěji sadou DUMů.

Z osmi vytipovaných témat (realizováno prostřednictvím šablon) si škola vybrala realizaci dvou témat:

Vedení školy se rozhodlo k naplnění přidělené dotace využít následující šablony:

(DUM = digitální učební materiál)

Projekt bude probíhat od 1. 2. 2012 do 311 1. 2014.

Tvorba DUMů:

Pomocí DUMů se budou naplňovat sady realizovaných šablon. Jeden DUM představuje digitální podkladový materiál pro výuku dané problematiky v hodině.

Samotný  DUM je tvořen:

Příslušný DUM je nutné vytvořit a následně ověřit ve výuce. Učitel (zhotovitel) bude tvořit ucelenou sadu DUMů. Počet DUMů v sadě určuje příslušná šablona (zpravidla 20 nebo 32). Začlenění DUMu v sadě musí být zdokumentováno, rovněž tak i ověření ve výuce. Na tvorbu DUMů lze použít libovolný software nebo některý z redakčních a prezentačních systémů.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz