Ředitel o technických oborech: „Jejich absolventi najdou uplatnění“

Ústí n. O. – V Česku nezažívá technické vzdělávání navzdory velkému zájmu firem příznivé časy. Jednou z možností, jak zvrátit stávající stav, je užší spolupráce škol přímo s partnery z řad firem. Právě touto cestou se rozhodla jít ústecká Střední škola uměleckoprůmyslová. O jejích plánech v oblasti výuky průmyslových oborů jsme si povídali s ředitelem Zdeňkem Rösslerem.

Technické školství zažívá v českém prostředí ústup, důvodů bude asi více. Je jedním z nich nedostatečná podpora od státu, a to nejen finanční?

Realita je taková, že někde se daří proklamace naplnit, jinde nikoliv. V rámci kraje se některé věci povedly, v rámci České republiky se naopak dlouhodobě spíše nedaří. Mám na mysli například z principu správné povinné přijímací zkoušky, které se v Pardubickém kraji dělají, v okolních však nikoliv. Naštěstí se začíná objevovat podpora ze strany firem, z níž vychází i náš nový projekt.

Jeden projekt škola před nedávnem ukončila a prakticky okamžitě rozjíždí další, proč?

Projekt přinesl škole značnou práci, na druhé straně umožnil zlepšit vybavení především pro výuku strojírenských oborů. Vyučující, zejména mistři odborného výcviku, se dostali do firem, tedy zlepšil se kontakt s výrobní praxí. A především se obsah odborného učiva srovnává se stavem technologického rozvoje oboru. Totéž bychom chtěli docílit u oboru zaměřeného na obaly.

Jeho se tedy týká nový projekt?

Ano, měl by pomoci vyučujícím v oblasti výroby a zpracování obalů.

Jaká je momentálně poptávka po mladých obalářích na trhu? Je po nich takříkajíc hlad?

Vezmu to trochu šířeji od strojírenských oborů. Naše stávající, tedy Mechanik seřizovač a Nástrojař, patří mezi ty, u nichž v současnosti zájem ze strany žáků a jejich rodičů není tak velký, jako je skutečná potřeba. Neustále řešíme dotazy z firem, zda by nebyli absolventi těchto oborů k dispozici. Pravdou je také to, že příjmy absolventů, kteří odcházejí do praxe, jsou proti ostatním oborům nadstandardní. U obalářů je to podobné.

Nezájem ze strany potenciálních studentů musí mít ale nějakou hlubší příčinu, kde ji spatřujete? Takový trend vás jistě nemůže uspokojovat.

Stále převažuje zájem o studium na gymnáziích, obchodních akademiích a oborů netechnicky orientovaných. Naopak zájem o technicky orientované obory je stále nízký. Studium v technických oborech je v jistých ohledech velmi náročné. Například naši mechanici seřizovači se musí naučit mimo jiné také programovat a seřizovat CNC stroje, a proto jsou pro firmy cennými pracovníky.

Ve snaze změnit tento stav vyvíjíme momentálně iniciativu společně se Svazem výrobců vlnitých lepenek. Chceme vytvořit variantu vzdělávacího programu, jehož základ by byl strojírenský, tedy v podstatě mechanik seřizovač, a byl by doplněn o vzdělávací bloky, které by absolventy připravovaly pro provozy výroby obalů. Aby uměli seřizovat výrobní linky a stroje, vytvářet programy pro řídicí systémy apod.

Je ale nutné vůbec v této oblasti nějakého systematického vzdělání?

Tady se podle partnerů řeší častý problém. Ve firmách jsou schopni i člověka bez vzdělání zaučit, aby některé operace zvládl. Ale chybí jim odborníci s řemeslným „grifem“, které pouhým zaškolením získat nelze.

Nový obor Operátor obalových strojů byste chtěli rozjet v příštím školním roce?

Rádi bychom. Základem je obor mechanik seřizovač, v jehož rámci by byly vyučovány dva vzdělávací programy. Jeden pro oblast strojírenské výroby, druhý pro oblast obalářskou.

Jeho rozjezd tedy nesouvisí jen s iniciativou samotné školy, ale spíše zájmem zvenčí, viďte?

Byl přímo motivován trhem. Partneři jdou dokonce tak daleko, že zpracovávají stipendijní programy pro hmotnou podporu žáků.  Každá ze zapojených firem pak případným zájemcům o studium nabídne poměrně významnou materiální podporu a příslib zaměstnání.

Určitě je ale nutné zapracovat také na propagaci, která výsledný zájem hodně ovlivní.

Jde po dvou liniích. Jako škola budeme nabízet nový vzdělávací program na burzách a v informačních materiálech žákům a jejich rodičům. Partneři řeší propagaci osobními kontakty se svými zaměstnanci a informacemi směrovanými do ZŠ a také prostřednictvím profesionální agentury.

A co technologické vybavení školy? Je schopná v současnosti dostát všem náročným požadavkům zmíněného oboru?

Určitě je schopná, základní vybavení máme k dispozici, počítáme ještě s rozšířením odborných učeben. Všichni partneři se navíc zavázeli, a to je důležité, že žáci budou odborný výcvik konat přímo v jejich provozech, v reálných výrobních podmínkách, na technicky a technologicky vyspělém zařízení.

Pracoviště máte na mysli pouze v rozsahu regionu, maximálně kraje, nebo naopak v rámci celé republiky?

V podstatě napříč republikou, od Opavska, Brněnska, přes Kolínsko, České Budějovice, kolem Ústí nad Labem. Je pravdou, že obalový průmysl a výroba vlnitých lepenek jsou perspektivní. Vždyť obaly dnes plní řadu funkcí. Od ochrany výrobku, přes jeho reklamu, až po funkci nosiče informací.

Ve škole již funguje umělecký obor design obalů. Je reálné, aby spolupracoval s nově připravovaným studijním programem?

Určitě. Jsme zvyklí takto pracovat i v jiných oborech, které se nějakým způsobem doplňují. Počítáme tedy se spoluprácí jednak s oborem Design obalů, také se vzdělávacími programy realizovanými v rámci oboru Obalová technika, to je Reklamní propagační činnost a Reklamní propagační služby.

Na závěr vás požádám o prognózu. Je podle vás reálné, aby se současná situace středního školství, očividně nepříznivá pro technické obory, pod tíhou reality změnila?  To znamená, když to trochu přeženu, zda si mladí lidé uvědomí, že si tisíc strojařů najde práci snáz než tisíc sociálních antropologů?

Doufám, i když takovou záležitost nelze změnit ze dne na den. Pokud bude chtít člověk po škole najít solidní uplatnění se slušným výdělkem, bude o tom muset vážně uvažovat. Mnozí nenacházejí uplatnění v oboru, který studovali. Z dlouhodobého hlediska je určitě dobré o těchto věcech přemýšlet.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz