Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Střední škola uměleckoprůmyslová, jako veřejný zadavatel, Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

 

Zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a energetický audit stavby s názvem „Realizace úspor energie – SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí“  včetně výkonu autorského dozoru

 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:                                    Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Právní forma:                          příspěvková organizace
Sídlo:                                    Zahradní 541, Ústí nad Orlicí
IČ:                                          00087408

Zastoupen:                            Ing. Zdeněk Rössler, ředitel školy

Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je Ing. Zdeněk Salinger
tel.: +420 777 007 791 fax: +420 465 521 273,
e-mail: zsalinger(at)ssup.cz

 

2. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o výběr zhotovitele dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 230/2012 Sb. včetně energetického auditu. Předmětem zakázky bude i výkon činností autorského dozoru zhotovitelem projektové dokumentace podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby.

3. Podmínky plnění

Podmínky plnění vyplývají z přiložené zadávací dokumentace.

4. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena na den 2. 5. 2013 do 10:00 hodin. Místem pro podání nabídky je:

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Zahradní 541
562 01 Ústí nad Orlicí

Nabídka uchazeče musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem: NEOTEVÍRAT !!!

5. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat zejména identifikační údaje dodavatele, návrhy smluv podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nabídka musí být zpracována v  českém jazyce.

6. Zadavatel má právo kdykoliv bez udání důvodu zadávací řízení zrušit.

7. Zadavatel informuje uchazeče, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 

V Ústí nad Orlicí dne 22. 4. 2013

Ing. Zdeněk Rössler, ředitel školy

Přílohy:

Zadávací dokumentace ke stažení zde.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz