I naše škola posiluje kontakty s firmami

Ústí n. O. – Přirozené partnerství škol a firem je nejen v Pardubickém kraji k vidění čím dál častěji. V situaci, kdy se vzdělávací instituce potýkají často s financováním a také skutečností, že část jejich absolventů kvůli chybějící praxi jen těžko shání zaměstnání, je takový krok logickou volbou. Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí dlouhodobě spolupracuje s řadou firem napříč celým okresem, v podzimních měsících ovšem řady jejích tradičních partnerů rozšířil nový. Dlouhodobá spolupráce s ním slibuje řadu zajímavých výstupů. Některé z nich začínají být vidět již nyní.

Ze světa motocyklů

Firma Capirelli s.r.o., výrobce skútrů a příslušenství se sídlem v Lanškrouně, je pro ústeckou „umprumku“ zajímavým partnerem ve více ohledech. Spolupráce probíhá již nyní a vychází z toho, že škola realizuje vzdělávací programy, které souvisí se současnou činností firmy a korespondují s jejími dalšími rozvojovými záměry. „Začali jsme zapojením žáků a pedagogů vzdělávacího programu Tvarový a grafický design obalů v oblasti navrhování tvarového a grafického designu obalů a technické přípravy jejich výroby. V závěru roku pak byly projednány podmínky spolupráce se žáky a pedagogy vzdělávacího programu Design oděvů při navrhování oděvu pro skupinu uživatelů, které chce firma nově oslovovat, a to včetně technické přípravy a samotné výroby. Žáci a pedagogové vzdělávacích programů Grafický design, Reklamní a propagační činnost a Reklamní a propagační služby budou zapojeni do přípravy reklamních materiálů, nabídkových katalogů a do reklamních a prezentačních kampaní,“ vysvětluje ředitel SŠUP Zdeněk Rössler s tím, že nedílnou součástí spolupráce budou předváděcí a propagační akce, účast v oborových soutěžích a přímé odborné praxe žáků ve firmě.

Dosáhnou na evropské peníze?

Ambice obou partnerů jsou ale vyšší. Se svým projektovým záměrem se totiž přihlásili do soutěže pořádané Evropskou komisí v oblasti sociálních inovací a v případě úspěchu předloží společný projekt v rámci dalšího programovacího období. „První hodnocení soutěže se uskuteční v únoru, v jeho rámci bude vybráno třicet nejlepších návrhů, které čeká obhajoba před Evropskou komisí. Tři vítězné návrhy získají zajímavou podporu ve finanční podobě pro přípravu vlastního projektu a především podporu Evropské komise v podobě mentoringu, který by měl vyústit v předložení hotového projektu,“ dodává dále Zdeněk Rössler.

Evropské komisi budou předkládány formy budoucí spolupráce školy a firmy. Projekt je orientován do komunitární oblasti, kterou v této chvíli Evropská unie výrazně podporuje. „Otázka mladého člověka, který ukončí vzdělání a hledá své uplatnění na trhu práce, je dnes velmi aktuální. Právě vztahy a možnosti jednotlivých skupin, jejich zapojení do praxe a života by měl projekt řešit,“ uzavírá ředitel SŠUP, podle něhož je spolupráce škol s firmami do budoucna  jedním z nejdůležitějších předpokladů pro účinnou podporu a rozvoj odborného vzdělávání. (jp)       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz