První kolo „talentovek“ je minulostí, zájem byl opět solidní

Ústí n. O. – Lednové talentové přijímací zkoušky měly ukázat, zda si ústecká „umprumka“ i letos udrží solidní zájem o pětici uměleckých oborů. Po odevzdání zápisových lístků v předepsané lhůtě a následné autoremeduře se zdá, že ani ve školním roce 2014/2015 nebude mít se zaplněností obou uměleckých tříd jediná střední umělecká škola v kraji větší potíže.

Úroveň adeptů výrazně neklesá

Náročné talentové zkoušky, povinné ze zákona, se letos konaly hned po vánočních prázdninách, a to v termínech 6. a 7. ledna. Do prostorů ateliérů ve Špindlerově ulici dorazilo hodně přes sto zájemců. Někteří z uchazečů využili možnost konat jedny talentové zkoušky na dva různé obory.

Jejich zručnost zhodnotil vedoucí uměleckých oborů SŠUP, akademický malíř Jaroslav Habrman, takto: „Úroveň uchazečů je přibližně stejná jako v minulých letech, najdeme řadu opravdu dobrých. Mám pocit, že těch slabších bylo o něco méně než v minulém roce.“

Jaroslav Habrman také přidal poznatek, který by měli mít na paměti zájemci o studium v dalších letech. „Velmi rozdílná a pro úspěšné přijetí rozhodující je příprava na zkoušky. Ti, kteří navštěvovali nějakou ZUŠ nebo jiné obdobné aktivity, případně náš přípravný kurz, na tom ve většině případů byli podstatně lépe,“ konstatoval pedagog ústecké SŠUP.

Nejvíc letos táhla grafika

Co se týká zájmu budoucích středoškoláků, mluví řeč čísel celkem jasně. Suverénně největší počet přihlášek letos registruje obor Grafický design tiskovin, druhé místo okupuje loni nejžádanější Textilní a interiérový design. Přibližně stejný zájem jako loni je pak o obory Užitá fotografie a média, Design oděvůTvarový a grafický design obalů.

Podle počtu přijatých uchazečů budou obory kombinovány do dvou uměleckých tříd.

 „V úterý skončil termín pro odevzdání zápisových lístků, v tomto případě rozhoduje datum razítka na obálce. Dnes byly zveřejněny výsledky v rámci autoremedury, laicky řečeno výsledky po posunutí hranice přijetí. Tu ovlivňuje počet uchazečů, kteří jsou přijati, ale neodevzdají zápisový lístek,“ objasnila přijímací proces zástupkyně ředitele školy pro pedagogické věci Hana Havlová a doplnila: „Změnit rozhodnutí o nepřijetí na přijetí můžeme pouze u těch uchazečů, kteří splnili podmínky talentové zkoušky a podali odvolání. Nyní vyčkáme na odevzdání zápisových lístků z autoremedury, pokud by se vrátily všechny, nemuseli bychom vypisovat další kolo přijímacího řízení. Jasno by mělo být 5. února,“ uzavřela zástupkyně ředitele Hana Havlová. (jp)       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz