Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů bez talentové zkoušky

 pro školní rok 2014/15

pokyn ředitele č. 3/2014

č.j. 89/2014/SSUP

 

Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 Ol Ústí nad Orlicí vyhlašuje  na základě § 60, zákona  č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném  vzdělávání  (školský zákon),  ve znění  pozdějších  předpisů,  a podle vyhlášky  č.  671/2004  Sb., kterou  se  stanoví podrobnosti  o  organizací   přijímacího  řízení  ke vzdělávání  ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, dnem 31. I. 2014 přijímací řízení do následujících oborů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2014/15,  určuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělávání a zveřejňuje kritéria hodnocení:

 Počet přijímaných uchazečů:

Obory:   Počet přijímaných uchazečů:
34-42-M/01 Obalová technika
(ŠVP Reklamní a propagační činnost)
30
34-42-M/01 Obalová technika
(ŠVP Reklamní a propagační služby)
30
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
(ŠVP Mechanik seřizovač)
30
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
(ŠVP Operátor obalových strojů)
30
23-52-H/01 Nástrojař
(ŠVP Nástrojař)
24

 

Kritéria a další pokyny ke stažení zde.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz