MIMO 1. festival studentské multimediální tvorby

Ve dnech 28. 2.–1. 3. 2014 se studenti 3FMO zúčastnili prvního ročníku studentského festivalu MIMO, pod záštitou Cinema Mundi v Brně. Festival byl pořádán studenty Střední školy uměleckomanažerské, kteří se o nás po celou dobu velmi pečlivě starali, za což jim patří velký dík.

Program byl tvořen workshopy vedenými předními filmovými a grafickými tvůrci. Studenti měli jedinečnou možnost vyslechnout si přednášku a zapojit se do diskuze s profesionály, jakými jsou například Boris Masník, Vladimír Michálek či Eugen Sokolovský mladší.

Součástí festivalu byla také přehlídka prací studentů středních škol, se zaměřením na filmovou tvorbu. i naše škola se soutěže zúčastnila. Do soutěže bylo vybráno celkem 6 krátkých filmů studentů 3FMO a 4FMO, které se musely podrobit přísnému hodnocení pedagogů SŠUM v Brně, jakým je například JUDr. Jaroslav Kravka. Kritiku jsme statečně zvládli a spolu s dalšími čtyřmi školami a zhruba dvaceti filmy se utkali v soutěži o prvenství. Bez ceny jsme neodjeli. Porota ohodnotila film Lucie Doubravové (Portrét blízké osoby - „Tatínek“) Speciální cenou poroty. Film zaujal nápadem i zpracováním a dokázal se prosadit i v konkurenci několika krátkometrážních filmů, obsazených profesionálními herci. Hrdě jsem přebírala cenu na pódiu v Sále Břetislava Bakaly a před svědky slíbila, že předám i s velkou gratulací. Zde ji tedy předávám i písemně: „Lucie, moc gratuluji.“

Na závěr mi tedy nezbývá, než ještě jednou poděkovat studentům i pedagogům SŠUM, se kterými jsme se shodli, že se těšíme na další ročník, ale zároveň se pokusíme navázat spolupráci, která by pro studenty obou škol mohla být v dalších letech přínosná.

Snad se vše podaří a nezůstaneme MIMO.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz