Přípravné kurzy pro talentové přijímací zkoušky

V následujících termínech chystáme přípravné kurzy kresby a malby pro vykonání talentové zkoušky, které jsou součástí přijímacího řízení výtvarných oborů.

Tyto kurzy nejsou povinné a jsou určeny především pro ty uchazeče, kteří nemají v kresbě a malbě větší zkušenosti a chtějí se na talentové zkoušky lépe připravit. Na kurzy doporučujeme přinést domácí práce ke konzultaci.

Kresba
Kurz je zaměřen na zvládnutí základů techniky kresby, volbu kompozice, výpočet rozměrů a proporcí, modelaci tvarů.
Obsah kurzů je ve všech termínech stejný a je možné vybrat si z těchto termínů:
31. 10. 2015 9.30 – 13 hod.
21. 11. 2015 9.30 – 13 hod.
5. 12. 2015 9.30 – 13 hod.

Malba
Kurz je zaměřen na základy techniky malby, míchání barev, modelaci barvou.
Obsah kurzů je ve všech termínech stejný a je možné vybrat si z těchto termínů:
31. 10. 2015 9.30 – 13 hod.
21. 11. 2015 9.30 – 13 hod.
5. 12. 2015 9.30 – 13 hod.

V případě opakování některého kurzu bude zájemcům věnován individuální přístup dle jeho potřeb.

Pomůcky pro kresbu a malbu si účastník přinese (tužku, rudku, uhel, štětce, paletu, temperové barvy, kelímky na vodu).

Cena kurzu je 200 Kč za jeden blok kurzu (4 vyučovací hodiny). Úhrada nákladů se provede na místě, vždy před zahájením kurzu.

Místo konání kurzu – ateliéry v budově školy na Špindlerově ulici.

Do přípravného kurzu se uchazeči mohou přihlásit telefonicky na čísle: 465 518 111, e-mailem na adrese: jhabrman(at)ssup.cz stačí uvést jméno, termín a náplň kurzu.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz