Kandidáti za oprávněné voliče, tj. zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, pro volby do školské rady

paní Hana Kubíčková     - matka Lenky Kubíčkové, žákyně 1CS 

paní Denisa Teplá           -  matka Petra Teplého, žáka 1M

paní Marie Opatová        - matka Kláry Opatové, žákyně 1FDI 

Anna Čepová                  - žákyně 3 FDO

Oldřich Šafář                   - žák 3 SM

 

konání voleb je dne 24. listopadu 2014 ve sborovně školy od 12.00 do 15.00 hodin.

 

Ing. Dagmar Hodasová

předsedkyně volební komise

V Ústí nad Orlicí dne 3. 11. 2014       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz