Umprumky pod jednou střechou, tentokrát v Ústí

Ústí n. O. – Dvakrát do roka se schází Asociace středných a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory. V současnosti má tři desítky členů, dalších pět škol má status hosta, přijetí je totiž podmíněno čtyřletou zkušební dobou. „Škola, která je členem asociace, tedy garantuje určité standardy kvality, co se týká personálního obsazení, vybavení dílen a atelierů, optimálních prostorových možností učeben, propracovaných metodik výuky,“ vysvětluje vedoucí uměleckých oborů Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí Jaroslav Habrman.

A právě ústecká umprumka hostila v pořadí 36. zasedání setkání Asociace ve dnech 5. a 6. listopadu.

Aktivní spolupráce

Snaha o aktivní ovlivňování středního a vyššího odborného školství, připomínkování legislativních návrhů, spolupráce na tvorbě koncepce vzdělávacích obsahů jednotlivých studijních oborů, diskuse k otázce financování uměleckých škol či pořádání studentských soutěží, to a mnohé další náleží k náplni práce zmíněné organizace.

Celkem pětapadesát účastníků ze třiceti tří škol hodnotilo v ústeckém hotelu UNO především průběh posledního Studentského designu. „A chystalo ten nadcházející. Proběhla volba členů hodnotící komise, řešila se propagace a financování podniku, možnost prezentace nominovaných prací,“ uvedl Jaroslav Habrman z pedagogického sboru ústecké SŠUP a dodal: „Řešili jsme také dílčí změny v konání maturitních zkoušek.“

Pořádání příštího zasedání Asociace se zhostí Střední umělecká škola v Ostravě. Termín je stanoven na 25. a 26. března 2015.

Módní přehlídka v „Hernychovce“

Kromě jednání nechyběl ani doprovodný program. Účastníci, mezi nimi zástupci dalších východočeských uměleckých škol z Hradce Králové, Trutnova či Hořic, navštívili mimo jiné firmu Velebný & Fam. Společnost, jež se umístila na třetím místě v prestižní soutěži Pardubického kraje Firma roku, se zabývá ručním vyšíváním vlajek, praporů a dalších uměleckých artefaktů.

V prostorách secesní Hernychovy vily pak byla připravena módní přehlídka oboru Design oděvů a komentovaná prohlídka historické budovy.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz