Beseda studentů s pracovníky firmy Servisbal obaly s.r.o.

Dne 26. 2. 2015 proběhla v naší škole velmi zajímavá beseda studentů 3. a 4. ročníků oboru Obalová technika a oboru Průmyslový design se 2 pracovníky konstrukčního oddělení firmy Servisbal obaly s.r.o. z Dobrušky. Pan Marek Sekula, DiS. a slečna Jana Kubíková, DiS. jsou zkušení konstruktéři s bohatými zkušenostmi z praxe.

V úvodu besedy nejprve seznámili studenty se zaměřením firmy a s vyráběným sortimentem. Jedná se o firmu, která se věnuje jednak obchodu se standardní řadou obalů, jednak zpracovává kompletní obalová řešení dle specifických požadavků zákazníků.

Následně se studenti formou prezentace a předváděním několika hotových obalů seznámili s postupem vývoje a konstrukce obalů dle konkrétních požadavků zákazníka. Studenti tak mohli vidět obaly na světlomety, na optické přístroje, skleněné trubice apod. U jednotlivých obalů oba konstruktéři vysvětlovali, jaké požadavky musí obaly splňovat, aby bezpečně ochránily balené výrobky, aby byly ekologické, aby jejich výroba byla hospodárná apod.

Vzhledem k tomu, že firma Servisbal obaly s.r.o. má certifikovanou zkušebnu, mohli se studenti obeznámit i s problematikou zkoušení kvality obalů.

Během besedy si studenti mohli zkusit složit některé obaly s netradičním konstrukčním řešením. U dalších obalů naopak řešili způsob otevření, což nebylo vždy úplně jednoduché, protože zámky těchto obalů byly řešeny jako malý hlavolam.

Závěrem oba pracovníci Servisbalu obaly s.r.o. zodpovídali dotazy studentů.

Celá beseda probíhala v příjemné atmosféře, studenti se zájmem sledovali výklad obou konstruktérů a zjišťovali, že praxe se mnohdy dost liší od teorie i od jejich představ.

Beseda byla pro studenty určitě velmi přínosná, protože se během krátké doby dověděli celou řadu velmi zajímavých informací.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz