Loni se prázdninové soustředění ujalo, chystá se proto repríza

Ústí n. O. – Smělý plán - otevřít školu v čase, kdy po ní většina školáků příliš netouží - vyzkoušela zdejší Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí. Součástí projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, který skončí posledního června letošního roku, bylo loni o letních prázdninách premiérové Prázdninové soustředění – setkání s technikou a přírodními vědami. Nebývalý zájem, který mezi žáky základních škol a jejich rodiči vyvolalo, přimělo vedení ústecké „umprumky“ naplánovat soustředění s pořadovým číslem 2.

Nabídli rozmanité aktivity

Po vzdělaných pracovnících v technických profesích je na českém pracovním trhu v posledních letech sháňka, zájem mezi žáky základních škol však ožívá teprve postupně. Ústecká škola proto navázala spolupráci se čtyřmi základními školami, jejich žáci sedmých až devátých tříd absolvovali hned osm projektových dnů a dvě odborné exkurze.

Prázdninové soustředění bylo další z projektových aktivit. „Jednalo se o formu letního příměstského tábora. Na tuto akci se přihlásilo 85 žáků ze základních škol napříč okresem. A nejen přihlásilo, ale také celého tábora zúčastnilo,“ pochvaluje si stoprocentní „docházku“ s odstupem času ředitel školy Zdeněk Rössler a dodává, že jednotliví účastníci byli rozdělení do skupin podle zájmových aktivit, jež si zvolili. Jednalo se mimo jiné o základy programování CNC zařízení, práci s konstrukčním softwarem, robotickými a automatizačními stavebnicemi. Nechyběly ani základy analogové či digitální fotografie nebo obory úzce spjaté s dějinami dříve textilní školy – textilní řemeslné techniky, příprava a výroba jednoduchého oděvu.

Zájem o technické obory stoupl

„Po zhodnocení průběhu soustředění jsme přesvědčeni, že přispělo k výraznému zvýšení zájmu
o technické studijní obory, především Mechanik seřizovač a Nástrojař,“ vysvětluje Zdeněk Rössler důvod, proč ústecká škola uspořádá prázdninový tábor i letos, a to konkrétně ve dnech 2. – 4. a 7. – 8. července. Podstatnou část nákladů spojených se soustředěním hradí škola ve spolupráci se svými sociálními partnery. „Zájmovou nabídku jsme letos poněkud zúžili do devíti bloků, tak aby vznikl větší časový prostor na vybraná témata. Tato plánujeme doplnit odbornými exkurzemi, besedami s odborníky z praxe a také odlehčujícími aktivitami, sportem, soutěžemi, zábavou,“ doplňuje ředitel s tím, že každý z účastníků si může vybrat dvě témata dle vlastního zájmu.

Kompletní program i přihláška jsou zájemcům k dispozici na webové stránce školy: www.ssup.cz/vedaatechnika       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz