Druhý ročník „Setkání s technikou a přírodními vědami“

 pro žáky základních škol ve věku od deseti do patnácti let probíhal formou příměstského tábora v prvních červencových dnech na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Záštitu nad ním převzala Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje a Hospodářská komora ČR.  Celkem 21 dětí se zapojilo podle vlastního zájmu do některých z osmi aktivit, v nichž si mohli vyzkoušet a dále rozvíjet svoje manuální dovednosti a znalosti z oblasti techniky, přírodních věd ale i dalších oborů lidské činnosti.

První ročník byl plně financován v rámci projektu reg.č. CZ 1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Financování toho letošního bylo zajištěno příspěvkem účastníků a díky podpoře sociálních partnerů. Ti se tak aktivně zapojili do vyhledávání a přípravy svých možných budoucích zaměstnanců a hlavně do řešení následků podcenění, někdy i úplné absence polytechnické přípravy ve vzdělávacích programech ZŠ, provázených obecně nedostatkem zkušeností dětí s běžnými manuálními činnostmi.

V průběhu pěti pracovních dnů si děti pod vedením učitelů odborných předmětů vyzkoušeli své dovednosti ve strojírenských dílnách při výrobě malé truhlářské svěrky, v učebně automatizace a robotiky se učili vytvářet jednoduché elektronické obvody s aktivními prvky a ty řídit prostřednictvím programovatelného procesoru. Zkoumali přírodní vědy s pomocí moderních pokusných a demonstračních pomůcek, učili se základu textilních řemesel, vyzkoušeli si tiskové techniky a vyráběli jednoduchý oděvní výrobek. Měli možnost vyzkoušet i své výtvarné dovednosti a pracovat s fotografií.

Součástí tábora byly také exkurze ve firmách. Chlapci navštívili strojírenské provozy firmy Rieter CZ s.r.o., děvčata se seznámila s textilní výrobou ve VÚB a.s. a navštívila firmu Velebný & Fam  s.r.o. (umělecké vyšívání). Součástí posledního dne byla krátká prezentace vývoje výrobků firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o.

I přes tropické počasí všichni účastníci tábora prokázali svůj zájem a snahu učit se nové věci. Proto škola uvažuje v novém školním roce s otevřením zájmových kroužků, aby mohli své zájmy dále rozvíjet a přivést k tomu i své kamarády a známé.

Realizaci tábora „Setkání s technikou a přírodními vědami“ podpořily a pomohly finančně zabezpečit Pardubický kraj, Hospodářská komora ČR, město Ústí nad Orlicí, CzechInvest, regionální kancelář Pardubice, Servisbal Obaly  s.r.o. Dobruška,  Isolit-Bravo spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, Bühler CZ s.r.o. Žamberk, Autoneum CZ s.r.o. Choceň, Rieter CZ s.r.o. Ústí nad Orlicí, FPOS a.s. Ústí nad Orlicí, VÚB Ústí nad Orlicí, Velebný & Fam  s.r.o.  Ústí nad Orlicí, IMS-Drašnar s.r.o. Česká Třebová a fortel s.r.o. Lanškroun. Za jejich podporu a pomoc jim patří uznání a poděkování všech organizátorů a účastníků tábora.

 

 

        
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz