Škola si zasloužila, aby prokoukla, omládla

Ústí n. O. – Největší stavební akci ve svých dějinách má orlickoústecká Střední škola uměleckoprůmyslová zdárně za sebou. Úlevu to znamená nejen pro bezmála 400 jejích žáků, ale také pro početný pedagogický sbor v čele s ředitelem Zdeňkem Rösslerem. Od září do září se hlavní areál „umprumky“ proměnil ve staveniště, což s sebou neslo řadu omezení. „Každá takováto akce určité problémy přináší a je třeba s nimi počítat. Kdo by se chtěl podobné akce pouštět a nepřipouštěl si jakékoliv problémy, měl by to těžké,“ říká krátce po předávce očividně spokojený ředitel SŠUP.
S datem 14. září 2015 všechny stavební práce definitivně skončily?
Ještě probíhají kosmetické dodělávky, dá se ale v součtu říci, že práce skončily. Na slavnostním ukončení se sešli zástupci školy, dodavatele, zúčastnil se vedoucí odboru školství Pardubického kraje pan Kiss a také starosta města pan Hájek.
Areál procházel rekonstrukcí téměř přesně rok, co vše se díky rekonstrukci podařilo?
Celá akce byla zahájena v září minulého roku. Probíhala i přes zimu pracemi, které nezbytně nepotřebovaly teplejší počasí. Podařilo se ji dokončit v plánovaném termínu. Celkový objem prací byl zhruba 27 milionů korun. Byly financovány částečně z evropských peněz, částečně ze státního rozpočtu a také za přispění zřizovatele, které se podílel na pracích, jež patřily mezi neuznatelné náklady. V rámci celé akce se podařilo provést i opravy střešních krytin na budově školy, budově dílen i školní jídelny. Celý areál se dnes nachází v dobrém stavu.
Šlo vše jako po drátkách, nebo jste se nevyhnuli problémům?
Každá takováto akce určité problémy přináší a je třeba s nimi počítat. Kdo by se chtěl podobné akce pouštět a nepřipouštěl si jakékoliv problémy, měl by to těžké. Nicméně myslím si, že po určitých počátečních problémech jsme se dostali do stavu, kdy v podstatě vše fungovalo k oboustranné spokojenosti.
Opravovat zásadně školu a učit, jde to vůbec dohromady?
Domnívám se, že ani narušení výuky nebylo tak markantní, jak by se na první pohled zdálo. Vstřícné kroky musely podstoupit obě strany, dodavatel i škola. Z obou stran byla snaha omezit dopady na vzdělání, vidět to bylo zejména v čase maturitních zkoušek, kdy byl klid ve škole důležitý.
Ruku na srdce, ulevilo se vám po dokončení prací?
Určitě. Výsledky práce jsou vidět, ale teprve uzavření celé akce přinese určité uklidnění. Škola vstoupila do 124. školního roku své existenci, už si zasloužila to, aby prokoukla, omládla. Řada lidí školu hodnotí nejen podle dosažených výsledků, ale i podle toho, jak vypadá navenek. Každý, kdo prochází kolem, si všimne změněné vizáže školy.
Jaká další pozitiva kromě vzhledu nová podoba školy přináší?
V každém případě se promítne do ekonomiky provozu školy. Kompletní zateplení a výměna oken dnes přinášejí energetické úspory. Provoz školy se tedy zlevní.
Největší investiční akci v dějinách školy máte za sebou, plánujete další opravy?
Pokud se týká investic, máme v plánu pokračovat. Chtěli bychom především vrátit lesk a slávu sportovní hale. Přestože zvenku vypadá dobře, dosluhuje její podlaha. Chtěli bychom ji dát do takového stavu, aby na ní zase mohly probíhat soutěže na nejvyšší úrovni. Chceme pochopitelně také zkvalitnit podmínky pro tělesnou výchovu u nás ve škole.
Jinak bychom se do budoucna chtěli věnovat vnitřnímu prostředí školy. Čeká nás obnovování školního nábytku i vybavení domova mládeže.
Ve městě se hodně skloňuje možný přesun ateliérů školy do areálu bývalé Perly, co si od této možnosti slibujete?
Slibujeme si od toho, že by se dění hlavně v uměleckoprůmyslových oborech přiblížilo více lidem ve městě, dostalo se do jeho centra. Část prostor, ateliérů i provozů, by byla použitelná pro veřejnost. Bylo by daleko víc vidět, co naše škola dělá a jaké obory má, jaké možnosti vzdělání nabízí.
Jedná se podle Vás zatím spíše o vizi, nebo už má konkrétní obrysy?
Je to vize, o které se vede diskuse a pro jejíž realizaci se připravují konkrétní kroky. Není to pochopitelně jen o chuti a zájmu lidí, ale také o financích. Hodně záleží, kolik v nadcházejícím programovacím období bude k dispozici prostředků na podobná centra. Bude to i o tom, jakým způsobem najdou společnou řeč město a kraj.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz