Prospěchové stipendium pro obor Nástrojař

Od školního roku 2015/16 mohou žáci oboru Nástrojař 23-52-H/01 získat prospěchové stipendium.

Kritéria pro přiznání stipendií: (v hodnoceném období – pololetí)

Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních výsledcích a splnění kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Stipendium není vypláceno za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení studia. Měsíční výše přiznaných stipendií je odstupňována podle hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku a podle ročníku od 150 Kč do 600 Kč.         
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz