Jeden svět na školách potřetí i na „umprumce“

Ústí n. O. – V měsíci listopadu se již jedenáctým rokem koná celostátní akce Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. Žákům základních a středních škol má poutavou formou přiblížit nejdůležitější momenty novějších československých dějin.  V projektu, do kterého se letos zapojilo stovky škol napříč celou republikou, figuruje třetím rokem i Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí.
Vzpomínal vysokoškolský profesor a bývalý starosta
Zatímco loni bylo tématem filmových projekcí a následné besedy Sametová revoluce a klíčové události roku 1989, letos se organizátoři Jednoho světa rozhodli posunout v čase o 21 let zpět – do osudových okamžiků srpna 1968. V kinosále ústecké umprumky besedovali se stovkou žáků 2. ročníků dva pozvání hosté, shodou okolností oba bývalí pedagogové školy: vysokoškolský profesor historie František Musil a někdejší starosta Ústí nad Orlicí Karel Škarka.
Zhruba dvouhodinovou akci zahájila projekce dokumentárního filmu. Poté už přišly na řadu vzpomínky obou hlavních aktérů. „Celé české dvacáté století je plné momentů nadšení, ale také zklamání. K těm největším patří právě události roku 1968,“ uvedl mimo jiné historik František Musil. Karel Škarka, který se celý svůj život věnuje aktivně sportu, zase zavzpomínal na některé události s ním spojené. „V roce 1968 jsem rukoval na vojnu a podařilo se mi dostat do výběru Dukly. Na turnaji v Německu jsem nebyl daleko od emigrace, ale nakonec jsem se rozhodl zůstat. O několik let později jsem tak zažil třeba dnes těžko uvěřitelnou situaci, kdy na mezinárodním lyžařském závodě mládeže v Říčkách v Orlických horách nebyla v dispozici rolba, a tak pořadatelé zavolali do posádky v nedaleké Rokytnici a vojáci okupačních vojsk šli ušlapávat sjezdovku,“ uvedl bývalý ústecký starosta.
„Měli by vědět,“ zní z úst organizátorů
Podle pořadatelů projektu je jeho smyslem předat mladým lidem příběhy těch,  kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky. Letošní ročník proto věnovali vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a následné okupaci.  „Pro letošní rok jsme jako hlavní téma listopadových akcí zvolili okupaci Československa, která začala v srpnu 1968. Žákům českých škol chceme přiblížit, co se tehdy stalo, zdůraznit tragické následky vpádu a dlouholetého pobytu sovětské armády. Měli by vědět, že kvůli okupačním vojákům u nás umíraly stovky lidí. O sovětské tanky se navíc opíral normalizační režim, který devastoval zemi, komplikoval a ničil občanům životy a vedl k masivní emigraci," říká Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách a dodává: „Letos chceme také poukázat na paralely tehdejší sovětské okupace se současnou situací na Ukrajině. Stejně jako u nás v roce 1968 došlo i na Ukrajině, kterou Kreml považuje ´za svou´, k hrubému porušení mezinárodního práva. Ruská intervence na cizím území vedla k vleklému ozbrojenému konfliktu a k velké humanitární krizi."       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz