Realizace výzvy č. 56 na SŠUP v Ústí nad Orlicí

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí se úspěšně zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z výzvy MŠMT číslo 56 získala škola prostředky na jazykové pobyty učitelů v zahraničí, na studijní pobyty žáků a na tzv. shadowing pedagoga v zahraniční škole.
Na přelomu září a října vycestovala skupina 20 vybraných studentů ze 3. a 4. ročníků  do anglického Bury St. Edmunds. Studenti strávili v Anglii 7 dní. V rámci pobytu absolvovali 10 hodin výuky anglického jazyka. Zbývající čas strávili poznáváním místa pobytu, ale navštívili také Londýn a Cambridge. O této akci blíže zde.
Za jazykovým vzděláváním vycestovalo nebo ještě vycestuje také 10 pedagogů. Jedná se o učitele cizích jazyků na naší škole, ale zapojili se i pedagogové, kteří vyučují odborné předměty, využívají cizojazyčný software při výuce, pracují s cizojazyčnou odbornou literaturou apod.
V první etapě vycestovali 4 pedagogové na 2 týdny na kurz anglického jazyka na Maltu. Jejich kurz probíhal v jazykové škole Gateway Language School ve městě San Gwan. Jednotliví pedagogové byli zařazeni do skupin dle jejich jazykové úrovně. V průběhu kurzu zdokonalovali konverzaci v anglickém jazyce, rozšiřovali znalosti gramatiky, obohacovali svoji slovní zásobu a také se seznamovali s životem na Maltě, s kulturou a historií této země a se způsobem života místních obyvatel. Vzhledem k tomu, že tato škola vzdělává studenty z různých zemí, získávali také nové kontakty a poznatky i z jiných destinací. Všichni účastníci byli s průběhem kurzu spokojeni a hodnotili ho velmi pozitivně. I když se jednalo jen o dvoutýdenní jazykový pobyt, všichni konstatovali, že kurz výrazně přispěl ke zdokonalení jejich jazykových znalostí a dovedností a zlepšil jejich schopnosti komunikace v anglickém jazyce.
Týden po jejich návratu je následovala skupina dalších 4 pedagogů do téže jazykové školy. I tato skupina byla s jazykovým kurzem angličtiny velmi spokojena a všichni ho hodnotili veskrze kladně.
V přibližně stejném čase pobývala 1 učitelka angličtiny na kurzu ve Velké Británii. Strávila 2 týdny v jazykové škole CES London. Jednalo se o kurz v nejvyšší jazykové úrovni, kterou tato škola poskytovala. I pobyt v Anglii byl velmi přínosný. Umožnil získat nové kontakty s dalšími zahraničními účastníky kurzu, jež bude možné využít při případné budoucí spolupráci, a také přispěl k získání nových materiálů a poznatků o Londýně a okolí, což využijí vyučující angličtiny přímo ve výuce.
Posledním účastníkem jazykových kurzů je učitel německého jazyka, který se chystá na dvoutýdenní pobyt do Vídně. Jeho odjezd je plánován na konec listopadu.
Jeden pedagog se v říjnu zúčastnil také stáže v zahraniční partnerské škole v německém Ibbenbürenu. Týden pobýval na škole, která se zaměřuje na odborné vzdělávání a odbornou přípravu žáků technických oborů. V průběhu pobytu navštívil řadu vyučovacích hodin, což mu umožnilo porovnat výukové metody používané u nás a v Německu, blíže se seznámil se vzdělávacím systémem německého školství a získal řadu poznatků pro svou další práci.
Všichni pedagogové, kteří se zúčastnili jazykových kurzů a odborné stáže, se budou snažit získané znalosti a dovednosti uplatnit ve vyučovacím procesu a při svém dalším vzdělávání.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz