„Ve strojírenských oborech je budoucnost,“ znělo na přehlídce

Ústí n. O. – Ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí uspořádala Hospodářská komora Pardubického kraje rozsáhlou Přehlídku strojírenských firem. V úterý 26. ledna byl jejím dějištěm zdejší Kulturní dům.
Kvalifikovaní pracovníci scházejí
Motto „Strojírenské firmy představují budoucnost regionu“ plně vystihuje důvod pořádání akce. Svoje aktivity prezentovalo v Ústí kolem dvou desítek firem, jež patří mezi důležité zaměstnavatele na Orlickoústecku. Přestože jsou výdělky jejich zaměstnanců v porovnání s jinými odvětvími nadstandardní, nedostatek kvalifikovaných pracovníků představuje dlouhodobý problém. „Z analýzy Národního ústavu pro vzdělávání vyplynulo, že podniky v oblasti průmyslu mají dlouhodobý problém najít kvalifikované pracovníky. Své o tom samozřejmě vědí i strojírensky zaměřené firmy z našeho regionu. Stálý a neutuchající hlad po kvalifikované pracovní síle je dlouhodobým problémem řady z nich. Setkávám se i s tím, že rozvoj firem kazí právě nedostatek pracovníků,“ uvádí Helena Hrdinová, vedoucí oblastní kanceláře Orlicko, jež pod Hospodářskou komoru Pardubického kraje spadá.
Spolupráce firem a škol
Úterní přehlídka byla také vítanou možností pro školy, které budoucí pracovníky strojírenských firem po odborné stránce vzdělávají. Mezi ně patří i Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, v jejíž oborové nabídce figuruje maturitní mechanik-seřizovač a učební nástrojař. Škola se snaží dlouhodobě posilovat spolupráci se sociálními partnery, kromě odborných praxí, stáží a exkurzí jsou nově zaváděny stipendijní programy. „Společné přehlídky jsou další vítanou možností spolupráce. Jsou vlastně opačnou podobou středoškolských burz, kterých se firmy doplňkově účastní,“ zní z úst ředitele SŠUP Zdeňka Rösslera.
Solidní zájem o přehlídku dává tušit, že návštěvníci z řad rodičů i žáků nabízenou možnost využili. „Možnost studia v příslušných oborech a následné uplatnění na trhu práce je dnes diskutovanou záležitostí. Proto jsme poskytovali veškeré informace k našim průmyslovým oborům, přehlídky se také zúčastnili studenti jednotlivých tříd,“ sdělil zástupce ředitele SŠUP Zdeněk Salinger, který měl prezentaci „umprumky“ na starost, a dodal: „Spolu se zástupci Hospodářské komory jsme toho názoru, že by bylo vhodné do budoucna v podobných akcích pokračovat.“       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz