125. školní rok na „umprumce“ začal!

Ústí n. O. – Jedno a čtvrt století se otevírají brány dříve textilní, nyní uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Za tu dobu jimi prošly tisíce absolventů, další se k nim přidají v letošním školním roce. 365 žáků, mezi nimi desítky nových tváří, a také početný pedagogický sbor přivítal na slavnostním zahájení v tělocvičně SŠUP ředitel školy Zdeněk Rössler.
Rok oslav, rok změn
První zářijový den se nesl ve znamení společného setkání pěti desítek učitelů a jejich svěřenců. Letošní školní rok bude výjimečný v tom, že si škola připomene 125 let od svého založení. „Každý školní rok přináší určité změny. Letos se jedná především o změny personální, šest pedagogů ze školy odchází, stejný počet nových ovšem nastupuje,“ zmínil ve svém zahajovacím projevu Zdeněk Rössler.
Podle jeho slov letos nečekají orlickoústeckou umprumku nějaké výrazné stavební úpravy, s výjimkou vybudování nového fotoateliéru na „Špindlerce“. Méně viditelných změn je ovšem řada a měly by přispět ke zkvalitnění podmínek pro studenty i pedagogy. „Přibližně dvě stě našich počítačů přechází na nový operační systém, mění se IT služby, podařilo se nám zakoupit nový tiskový server, který ve vysoké kvalitě umožňuje rozměrnější tisky,“  uvedl ředitel.
Slavit se bude zejména v červnu
Století a čtvrt existence si budou na umprumce připomínat v průběhu celého školního roku, hlavní těžiště oslav bude spojeno s týdenními městskými slavnosti v rozmezí 5. – 11. června 2017. V této souvislosti adresoval ředitel studentům následující vzkaz: „Připravujeme různé aktivity na připomenutí tohoto výročí. Bez vás studentů a vaší pomoci bychom to zvládli jen velmi těžko. Obracím se na vás s výzvou, abyste nám byli nápomocni.“
Právě aktivity především žáků uměleckých oborů jsou dle mínění Zdeňka Rösslera pro propagaci školy klíčové. V této souvislosti připomenul úspěchy, kterých v samém závěru minulého školního roku dosáhli nyní již maturanti Jiří Fikejz a Jakub Brokl. „Prvně jmenovaný vyhrál soutěž o návrh ceny Svazu průmyslu a dopravy, Jakub Brokl dosáhl hned několika úspěchů, kromě jiného v mezinárodní soutěži animované tvorby na Slovensku získal druhé místo,“ řekl Zdeněk Rössler. Zmínil také znovuobnovení žákovské rady v uplynulém školním roce, díky níž může vedení školy lépe reagovat na podněty a připomínky jednotlivých tříd. „Všem, kteří se na chodu rady aktivně podílí, bych chtěl poděkovat, těší mě, jak ke své práci přistupují,“ doplnil ředitel SŠUP.
Ateliéry v Perle? Možná už v roce 2019
Nejvýraznější změnou posledních let byla kompletní rekonstrukce hlavního areálu SŠUP v Zahradní ulici. Schyluje se ovšem k další investici, která by pro umprumku znamenala zásadní změnu. Zdeněk Rössler s ní ve čtvrtek ráno přítomné seznámil. „To, o čem chci hovořit, by se mohlo dotknout již stávajících prvních ročníků. Už delší dobu jednáme s městem i krajem a připravujeme výstavbu nové budovy ateliérů, která by měla nahradit současnou Špindlerku a měla by vzniknout v areálu bývalého podniku Perla. Je připraven projektový záměr a zpracována studie, rada Pardubického kraje akci schválila, investiční náklady zatím vychází na 77 milionů korun. Akce by měla být financována z evropských fondů, pokud by tato možnost nedopadla, pak z prostředků kraje. Projekční tým, který již funguje, předpokládá zahájení stavby začátkem roku 2018.“       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz