Zpátky do pravěku! Začíná nový cyklus přednášek

Ústí n. O. – Spolupráce Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí se zdejší Malou scénou nekončí ani v letošním školním roce. Vedle výstav je jejím nejvýraznějším dokladem cyklus přednášek z dějin výtvarného umění, který zajišťují pedagožky „umprumky“ Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová. Ten letošní bude v pořadí již čtvrtý a nese název Nejstarší umění - od jeskyně ke katedrále.
Ke stálým návštěvníkům přibyli noví
Tři předchozí cykly představily postupně vývoj naší architektury, deset výjimečných uměleckých osobností a naposledy jednotlivé směry 19. století. „Právě poslední cyklus byl dost úspěšný, co se týká zájmu veřejnosti. Ustálila se skupina lidí, která chodí na většinu našich přednášek, a k tomu pokaždé přibydou nováčci, kteří se pak vesměs začnou objevovat i na dalších přednáškách. Jsme rády, že jsme získaly svoje publikum a že se to stále zlepšuje,“ hodnotí zájem ústecké veřejnosti Jitka Kuběnková a dodává: „Není rozhodně pravda, že lidi takové věci nezajímají, jen to prostě není taková masovka, jako kdybychom přednášely třeba o zdravé výživě.“
I v pravěku je o čem vyprávět
Jelikož se tři desítky předešlých přednášek věnovaly v převážně většině modernímu umění, byl podle slov Jitky Kuběnkové výběr nejstarších epoch nasnadě. „. Provedeme posluchače od pravěku přes staré civilizace, antiku až po středověk. Končit budeme gotickým uměním,“ hovoří oblíbená pedagožka, která v úterý 13. září představí nejstarší, tedy pravěké umění. Že by nebylo o čem vyprávět, toho se prý návštěvníci obávat nemusí. „Pár sošek tlustých ženských a nějaké malby zvířat v jeskyních, asi takové je povědomí většiny lidí. Je to ovšem mnohem složitější, košatější a zajímavější, než se na první pohled zdá! Navíc je to jakýsi bod nula, odkud všechno začalo, a je to podle mě jedna z nejzajímavějších kapitol v dějinách umění!“ míní Jitka Kuběnková. „Přijďte si přednášku poslechnout a uvidíte, možná budete překvapeni! A stejné je to s dalšími tématy. Jen tu nebude tolik konkrétních jmen, protože je neznáme, ale naštěstí máme skvělá díla,“ dodává ještě.
Překvapení na Vánoce, cestování nakonec
Příprava přednášek je pro obě dvě vyučující náročnou a systematickou prací, kterou musí skloubit s množstvím dalších povinností. „Je to pro nás tak trochu zápřah, ale těší nás, když se lidem pořady líbí a přemýšlejí o tom, co jim řekneme. Umělecká díla, i ta stará a někdy zapomenutá, si to zaslouží!“ je přesvědčena Jitka Kuběnková. Spolu s Marií Uhlířovou nabídnou zájemcům celkem deset „výletů“ do dějin nejstaršího umění. Dva z nich budou nevšední. „Malé vánoční překvapení v podobě našeho hosta zatím nebudeme prozrazovat a na samý závěr chystáme netradiční cestovatelskou přednášku. V ní bychom chtěly posluchačům zprostředkovat některou z našich tradičních cest po zajímavých a často zapadlých místech naší vlasti, kde se nacházejí malé umělecké poklady v podobě architektonických skvostů, kvalitních maleb nebo soch, o kterých se často málo ví,“ uzavírá Jitka Kuběnková z pedagogického sboru SŠUP.
Přednášky z cyklu Nejstarší umění - od jeskyně ke katedrále se budou konat vždy jednou měsíčně v sále orlickoústecké Malé scény. Zájemci si mohou zakoupit permanentku na všechny pořady za zvýhodněnou cenu, zlevněné vstupné je určeno pro studenty  a důchodce.
Program
září: Pravěké umění
říjen: Umění Mezopotámie a dalších východních kultur
listopad: Umění starověkého Egypta
prosinec: Vánoční překvapení
leden: Umění starověkého Řecka
únor: Umění starověkého Říma a křesťanské antiky
březen: Románské umění
duben: Gotická architektura
květen: Gotické sochařství a malířství
červen: Středověké putování počesku a po Česku

Rok oslav, rok změn
První zářijový den se nesl ve znamení společného setkání pěti desítek učitelů a jejich svěřenců. Letošní školní rok bude výjimečný v tom, že si škola připomene 125 let od svého založení. „Každý školní rok přináší určité změny. Letos se jedná především o změny personální, šest pedagogů ze školy odchází, stejný počet nových ovšem nastupuje,“ zmínil ve svém zahajovacím projevu Zdeněk Rössler.
Podle jeho slov letos nečekají orlickoústeckou umprumku nějaké výrazné stavební úpravy, s výjimkou vybudování nového fotoateliéru na „Špindlerce“. Méně viditelných změn je ovšem řada a měly by přispět ke zkvalitnění podmínek pro studenty i pedagogy. „Přibližně dvě stě našich počítačů přechází na nový operační systém, mění se IT služby, podařilo se nám zakoupit nový tiskový server, který ve vysoké kvalitě umožňuje rozměrnější tisky,“  uvedl ředitel.
Slavit se bude zejména v červnu
Století a čtvrt existence si budou na umprumce připomínat v průběhu celého školního roku, hlavní těžiště oslav bude spojeno s týdenními městskými slavnosti v rozmezí 5. – 11. června 2017. V této souvislosti adresoval ředitel studentům následující vzkaz: „Připravujeme různé aktivity na připomenutí tohoto výročí. Bez vás studentů a vaší pomoci bychom to zvládli jen velmi těžko. Obracím se na vás s výzvou, abyste nám byli nápomocni.“
Právě aktivity především žáků uměleckých oborů jsou dle mínění Zdeňka Rösslera pro propagaci školy klíčové. V této souvislosti připomenul úspěchy, kterých v samém závěru minulého školního roku dosáhli nyní již maturanti Jiří Fikejz a Jakub Brokl. „Prvně jmenovaný vyhrál soutěž o návrh ceny Svazu průmyslu a dopravy, Jakub Brokl dosáhl hned několika úspěchů, kromě jiného v mezinárodní soutěži animované tvorby na Slovensku získal druhé místo,“ řekl Zdeněk Rössler. Zmínil také znovuobnovení žákovské rady v uplynulém školním roce, díky níž může vedení školy lépe reagovat na podněty a připomínky jednotlivých tříd. „Všem, kteří se na chodu rady aktivně podílí, bych chtěl poděkovat, těší mě, jak ke své práci přistupují,“ doplnil ředitel SŠUP.
Ateliéry v Perle? Možná už v roce 2019
Nejvýraznější změnou posledních let byla kompletní rekonstrukce hlavního areálu SŠUP v Zahradní ulici. Schyluje se ovšem k další investici, která by pro umprumku znamenala zásadní změnu. Zdeněk Rössler s ní ve čtvrtek ráno přítomné seznámil. „To, o čem chci hovořit, by se mohlo dotknout již stávajících prvních ročníků. Už delší dobu jednáme s městem i krajem a připravujeme výstavbu nové budovy ateliérů, která by měla nahradit současnou Špindlerku a měla by vzniknout v areálu bývalého podniku Perla. Je připraven projektový záměr a zpracována studie, rada Pardubického kraje akci schválila, investiční náklady zatím vychází na 77 milionů korun. Akce by měla být financována z evropských fondů, pokud by tato možnost nedopadla, pak z prostředků kraje. Projekční tým, který již funguje, předpokládá zahájení stavby začátkem roku 2018.“       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz