Drobnými krůčky doufáme ve zlepšení situace

Ústí n. O. – Pro Střední školu uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí i další tři partnerské školy společnosti Rieter byl v pořadí druhý ročník Dne kariéry vydařený. Vysoký počet příchozích a jejich informovanost jsou podle personálního ředitele firmy Richarda Bednáře vkladem do budoucna. Technické obory totiž stále nemají na růžích ustláno, což platí také pro Orlickoústecko. „Každý, kdo alespoň trochu sleduje média, je se situací obeznámen. Je stále neutěšená, techničtí odborníci všech stupňů vzdělání pořád chybí,“ připouští Richard Bednář v rozhovoru, který poskytl v průběhu sobotní akce.
Druhý ročník Dne kariéry znamená, že jste první vyhodnotili jako úspěšný?
První ročník rozhodně úspěšný byl. Pomocí dotazníku máme zjištěno, že zhruba pětadvacet procent dětí, které akci navštívily, zvolily studium technických oborů cílových škol. Samozřejmě si mohly volit i jiné obory na dalších technických školách, přesně to vědět nemůžeme, zpětnou vazbu máme od našich partnerských škol.
Které školy mezi partnerské patří?
Je to samozřejmě uměleckoprůmyslová škola v Ústí nad Orlicí, dále Střední průmyslová škola v Letohradě, průmyslová škola v Lanškrouně a samozřejmě VDA v České Třebové. To jsou naši nejbližší partneři.
Dá se zmíněné partnerství dále rozvíjet, co aktuálně zahrnuje?
Spolupráce zahrnuje zejména praktický výcvik a materiální podporu. Se školami také konzultujeme podobu jejich studijních programů, zda odpovídají představám firem, spolupracujeme také při zakládání nových oborů.
Pokud porovnáme letošní Den kariéry s loňským, liší se nějak zásadně?
Oslovili jsme větší počet dětí. Loni jsme cílili zejména na žáky devátých tříd. Dospěli jsme ale k názoru, že volba budoucího zaměstnání začíná dozrávat u dětí už dříve, takže jsme rozšířili propagaci i na sedmé a osmé ročníky. Přizvali jsme samozřejmě i deváťáky, propagace akce tedy letos byla širší. Akce se obsahem nějak zásadně nemění, posilujeme interaktivitu akce, možnost něco si vyzkoušet.
Máte pocit, že se systematická propagace začíná odrážet v uvažování rodičů o volbě budoucího povolání jejich dětí?
V každém případě. Na podobných akcích zjišťujeme, že rodiče o technických oborech mnohem více vědí. Pomáhají tomu samozřejmě i média, která popisují situaci, kdy v technických profesích chybí spousta zaměstnanců. Tato akce je ovšem zaměřena ještě trochu jinak. Nestačí, pokud se dovíte teoretické informace, potřebujete se podívat, jak vypadá praxe, zeptat se. Právě od toho Den kariéry je.
Loni jste si pochvaloval skutečnost, že se školy mohou prezentovat i v provozech. Je i tohle hmatatelné pozitivum?
Určitě. Takový moment propojuje rodiče a žáky se školou a firmou. Všechny tři vrcholy trojúhelníku se potkají na jedné akci, což je ideální.
Jak hodnotíte průběh v pořadí druhého Dne kariéry, je příští rok reálné jeho pokračování?
Jsme opět příjemně překvapeni počtem příchozích. Navíc jejich zájem je hlubší, jde do velkých detailů, není povrchní.
Pokud se podíváme na aktuální situaci trhu práce, stále trvá nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických profesích?
Každý, kdo alespoň trochu sleduje média, je se situací obeznámen. Je stále neutěšená, techničtí odborníci všech stupňů vzdělání pořád chybí.
Je zde alespoň předpoklad, že se podaří pomyslný hlad nějak uspokojit?
Jsme zvyklí na skutečnost, že nic v této chvíli nejde nějak masově. Na Den kariéry nedostaneme nikdy dva tisíce lidí. Cokoliv ve vztahu k náboru a motivace ke studiu technických oborů je práce s jednotlivci. Drobnými krůčky doufáme ve zlepšení situace, v opačném případě by podobné akce postrádaly smysl.
Technické profese nejsou nezajímavé z hlediska výdělku, jedná se spíš o boření mýtů. Které patří mezi ty vůbec nejčastější?
Zaprvé, že technika je pouze pro kluky, s tím se setkáváme velmi často. Já říkám, že technika je pro každého, kdo k ní má aspoň trošku vlohy. Pak se potkáváme s tím, že rodiče stále mají představu, že se pracuje ve špinavých černých kobkách, kde se dělá na starých strojích. Proto chceme ukazovat moderní zařízení, ergonomická, čistá pracoviště, aby se atraktivita technických oborů stále zvyšovala.

Účast Střední školy uměleckoprůmyslové na Dni kariéry pořádaného firmou Rieter CZ, s. r. o., Ústí nad Orlicí je součástí procesu udržitelnosti projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 " Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji"
Foto: Adam Faltus       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz