Letošní „talentovky“ překonaly očekávání

Ústí n. O. – Na konci února mohou na orlickoústecké „umprumce“ pomalu bilancovat letošní talentové zkoušky, které z kraje ledna rozhodly o budoucích studentech prvních ročníků všech pěti uměleckých oborů. Letošní přijímací řízení bylo v několika ohledech odlišné, jeho výsledky jsou ovšem příslibem do budoucna.
Chystají se otevřít třetí třídu
Sítem zkoušek se letos pokusilo projít více jak 150 zájemců, dopis s výsledkem „přijat“ obdržela přibližně polovina. Proti předešlým letům to představuje poměrně výrazný nárůst. Podle Zdeňka Rösslera, ředitele SŠUP, která si letos připomíná 125 let od založení, je to potěšitelná zpráva. „Vyšší počet přijatých vychází v prvé řadě ze zvýšeného zájmu o uměleckoprůmyslové obory. Dalším důvodem je průměrná úroveň uchazečů, v posledních letech podle našich zjištění nepatrně roste,“ uvedl ředitel s tím, že počet přijatých ponoukl vedení školy k jedné zásadní změně. „V příštím školním roce bychom měli vůbec poprvé otevřít tři uměleckoprůmyslové třídy. Samostatnou by měli mít fotografové, druhou budou tvořit žáci produktového a interiérového designu, třetí pak grafici a studenty oděvního designu,“ řekl Zdeněk Rössler a doplnil, že součástí lednových „talentovek“ byl poprvé pohovor se všemi uchazeči. „Protože se ukázal být velmi užitečný, zůstane součástí zkoušek i do dalších let,“ je přesvědčen ředitel.
Ne všechny školy hrály fér
Konec února byl na umprumce ve znamení autoremedury, pomocí níž jsou přijati někteří z uchazečů, kteří podali odvolání. Nahradí tak úspěšné z prvního kola, kteří ovšem neodevzdali zápisový lístek.  Zdeněk Rössler v souvislosti s tím zmiňuje novinku z pera MŠMT, která umožnila školám sdělovat výsledky přijímacího řízení až po 5. únoru. Jak upozorňuje ředitel SŠUP, ne všechny školy ovšem tuto povinnost splnily. „Objevily se informace, že některé školy postupovaly v tomto směru nekorektně, přesněji řečeno nectily literu zákona. Naprosto individuálně stanovily jiné termíny pro přijímání zápisových lístků,“ posteskl si Zdeněk Rössler.
Ředitel SŠUP si je vědom okolnosti, že počty přijatých žáků v uměleckých oborech ještě nemusejí být definitivní, mohly by s nimi „zahýbat“ dubnové celostátní zkoušky bez talentové části. Vzhledem k okolnosti, že nový systém financování škol, jež vychází z počtu odučených hodin namísto počtu přijatých žáků, by měl platit až od 1. ledna 2019, to pro školu může představovat určitou nevýhodu. „Nemělo by nás to ale ohrozit nějak výrazně,“ oponuje Zdeněk Rössler.
Čas máte do 1. března
Vyšší počet studentů by pro nejstarší střední školu v Ústí nad Orlicí neměl představovat větší problém po personální stránce či kapacitě učeben. Již v loňském školním roce se pro obor Užitá fotografie a média, kde je nárůst zájemců nejvyšší, podařilo vybudovat další ateliér i laboratoř. „Žáci by si tak ve výuce neměli, jak se říká, překážet,“ uklidňuje obavy Zdeněk Rössler.

Na umprumce nyní sčítají přihlášky do tří oborů, které spadají pod průmyslovou část výuky. Budoucí mechanikové-seřizovači i zájemci o studium oboru Reklama a propagace musejí absolvovat celostátně zadávané testy v dubnu, učební obor Nástrojař pod tento systém nespadá. Jak ale upozorňuje ředitel SŠUP, času na podání přihlášky už mnoho nezbývá. „Naše zkušenost je taková, že rodiče často s podáním přihlášky otálejí. Posledním dnem, kdy se mohou zájemci o studium hlásit, je 1. březen,“ uzavírá Zdeněk Rössler.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz