Malířský plenér Teplické skály 2018

V týdnu od 17. 6. 2018 do 22. 6. 2018 se uskutečnil tradiční malířský plenér SŠUP Ústí nad Orlicí, opět v zámečku Skály – Bischofstein u Teplic nad Metují.
Výtvarné aktivity během plenéru jsou povinnou součástí výukového programu výtvarné přípravy druhých ročníků. Pro exteriérové studie byly využity tradiční výtvarné techniky – kresby tužkou, perem, uhlem a pastelem, malba akvarelem a temperou. Témata prací obsahovala realistické studie přírodnin, skal, krajinných detailů i obsáhlejších krajinných kompozic. Dalším motivem byla architektura ubytovacího komplexu barokního zámečku Skály – Bischofstein. Každý den se uskutečnilo společné hodnocení vytvořených prací, žáci jednotlivých výtvarných oborů tak mohli porovnat své práce s ostatními.
Pestrá, nádherná a unikátní příroda skalních měst byla velmi inspirující.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz