Letní tábor umprumky opět úspěšný!

Ústí n. O. – Prázdninový tábor Setkání s technikou a přírodními vědami, který pro žáky základních škol pořádá orlickoústecká Střední škola uměleckoprůmyslová, má za sebou již pátý ročník. V termínu od 16. do 20. července jej absolvovaly téměř čtyři desítky dětí a připraveny pro ně byly jak činnosti související přímo s jednotlivými obory školy, tak další volnočasové aktivity. Každý z účastníků se seznámil v průběhu tábora s několika oblastmi činnosti, které si volil z nabídky dle svých zájmů.
Na jednotlivých pracovištích se účastníci tábora seznámili se základy robotizace a automatizace, vyzkoušeli si práci v nástrojárně, poznali zajímavé textilní techniky, zkusili si ve školních dílnách ušít jednodušší výrobky, věnovali se digitální fotografii, malbě a kresbě, vyzkoušeli si modelování z hlíny, zkoumali různé přírodní jevy a vytvářeli výrobky z papíru a lepenky. Na závěr si téměř ze všech pracovišť odnesli vlastnoručně zhotovené výrobky, kterými se mohli pochlubit doma.
Ve čtvrtek 19. 7. strávili všichni příjemný den v přírodě. V Černovíru se děti seznamovaly s činností integrovaného záchranného systému – s náplní práce dobrovolných hasičů, s činností ČČK i policie. Zástupci všech tří složek si připravili pro děti velmi zajímavý a také naučný program. Děti si mohly řadu činností vyzkoušet.
Pět dní plných zábavy se mohlo uskutečnit především díky přízni sponzorů. „Jejich dary nám umožnily velmi dobré materiální zabezpečení jednotlivých činností. Všem sociálním partnerům, kteří tuto akci podpořili, patří velké poděkování. Podle ohlasů z řad žáků i rodičů můžeme říci, že i letošní letní tábor se vydařil. Věříme, že podobná akce se uskuteční i v příštím školním roce,“ uvedla Jana Nagyová z pedagogického sboru školy.
Foto: archiv SŠUP       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz