Aktualizace programového vybavení pro technickou přípravu výroby oděvů

Od začátku letošního školního roku se studenti uměleckého oboru Design oděvů v rámci předmětu Počítačová grafika seznamují s novým programovým vybavením, které se v mnoha oděvních firmách využívá pro technickou přípravu výroby.
„Po řadu let jsme využívali pro výuku jiný software, ale protože jeho poslední modernizace proběhla před řadou let, byl již poměrně zastaralý. Proto se vedení školy letos na jaře rozhodlo pro modernizaci. Volba padla na program ClassiCAD od české firmy ze Zlína,“ říká Jana Nagyová z pedagogického sboru SŠUP.
Software je unikátní tím, že vychází z již připravených konstrukčních sítí střihů a dovoluje rychlé vytváření a úpravy střihových dílů jednotlivých modelů ve zvolených velikostech. Následně je možné z těchto dílů vytvářet tzv. polohové plány, v nichž je řešeno co nejvýhodnější položení střihových dílů na materiál. „Po úvodním seznámení s ovládacími prvky a s prostředím programu se žáci učí obsluhu programu na konkrétních, stále náročnějších modelech,“ vysvětluje dále Jana Nagyová a dodává: „Věříme, že tato modernizace přispěje ke zkvalitnění výuky v oboru Design oděvů a že naši absolventi budou vybaveni znalostmi a dovednostmi, které budou moci dobře uplatnit po ukončení studia v praxi, případně i při dalším studiu.“       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz