Druháci z „reklamky“ vyrazili na zkušenou

Dobruška/Ústí n. O. – V rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy se studenti 2. ročníku oboru Reklama a propagace orlickoústecké Střední školy uměleckoprůmyslové vydali ve středu 7. listopadu do partnerské firmy Servisbal v Dobrušce. Celodenní program byl pro výpravu z umprumky každopádně přínosný.
Pod vedením odborníka z praxe
„Důvodem bylo zapojení odborníka z praxe do výuky odborného předmětu Technologická cvičení. Cílem bylo ukázat studentům strojní zařízení firmy, seznámit je s technologickými postupy, ukázat práci v oddělení konstrukce a předvést firemní důvody. Proto bylo vhodnější uskutečnit výuku přímo ve firmě,“ vysvětlila Jana Nagyová z pedagogického sboru SŠUP, která se na pořádání akce podílela. Jak dále doplnila, velkou část času strávili studenti v konstrukčním oddělení, kde se seznámili s tím, co vše má vliv na konstrukci obalů, jaké jsou požadavky zákazníků, jak se chovají jednotlivé druhy materiálů. „Pracovník firmy vysvětlil celý postup vzniku obalu od požadavku zákazníka na zabalení určitého produktu až po dodávku hotových obalů. Pod odborným vedením si studenti vyzkoušeli také práci s řezacím plotrem, který umožní rychlé vyříznutí vzorku obalu a ověření jeho funkčnosti,“ uvedla vyučující.
Ekologické řešení obalů, jejich možná recyklace či případné opakované použití, to vše bylo také součástí odborného výkladu. „Naši studenti se dověděli o jednotlivých typech zkoušek a zároveň mohli posoudit vybavení zkušebny,“ podotkla Jana Nagyová a na závěr pozitivně hodnotila: „Čas strávený ve firmě byl pro studenty určitě velkým přínosem, protože získali ucelený pohled na činnost obalové firmy, ověřili si své dosud nabyté teoretické znalosti a zároveň se dověděli řadu informací, které jim jistě pomohou v dalším studiu.“       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz