PRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SETKÁNÍ S TECHNIKOU A PŘÍRODNÍMI VĚDAMI – KAPACITA NAPLNĚNA

KAPACITA NAPLNĚNA

Termín konání: 8. – 12. července 2019
Místo konání: Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541

Příměstský tábor je určen žákům základních škol ve věku 10 až 15 let.


NABÍDKA TÉMAT:


Realizováno v rámci projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ A ČESKÁ TŘEBOVÁ II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008612). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Více informací o projektu se můžete dozvědět na webových stránkách www.maporlicko.cz a www.masproorlicko.cz.

 
Přihlášky

Kapacita je již naplněna (ke dni 15. května 2019)

Podepsanou přihlášku je nutno doručit buď poštou na adresu školy (Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí), osobně do kanceláře školy nebo emailem v elektronické podobě (podepsané, oskenované) na adresu bvomackova(at)ssup.cz.

V rámci přihlášky nezapomeňte vyplnit způsob předávání dítěte po skončení denního programu. Na přihlášce vyznačte 2 základní témata (označte X) a 2 náhradní témata (označte N). Dle zájmu jednotlivých účastníků a podle pořadí doručených přihlášek se pokusíme uspokojit každého účastníka, tak aby absolvoval, alespoň jedno téma ze skupiny základních a jedno téma z náhradních.
Je nutné, aby dítě při nástupu na příměstský tábor odevzdalo prohlášení o bezinfekčnosti (viz. příloha přihlášky).

Informační schůzka pro rodiče proběhne 4. června 2019 od 16:00 v budově Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí.

Budova školy bude účastníkům tábora otevřena od 7:30 do 16:00 hodin. V průběhu příměstského tábora se budou účastníkům věnovat určení lektoři.

Účastníci tábora si hradí stravné (svačina, oběd, pitný režim) v celkové výši 400 Kč za tábor. Poplatek je hrazen převodem na účet 10006-15737611/0100, variabilní symbol datum narození dítěte ve tvaru ddmmrrrr tak, aby byla celková částka připsána na účet nejpozději 24. června 2019 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte) nebo v hotovosti v den zahájení tábora u prezence.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz