Oznámení pro žáky školy a zákonné zástupce

Dne 22. 12. 2011 jsme zveřejnili nové ceny stravného s platností od 2. 1. 2012.

Jsme však nuceni přistoupit k úpravě těchto cen z důvodu vydání nové 
Vyhlášky MŠMT č. 463/2011 Sb. o školním stravování ze dne 23. 12. 2011,
kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, a  to následujícím
způsobem:

 

Finanční limit – kalkulace stravy žáka:

Snídaně                                   18,- Kč

Oběd včetně polévky              24,- Kč      změna: podle této nové Vyhlášky musí
                                                                                být polévka součástí oběda
Večeře                                     20,- Kč
 
Celodenní strava celkem        62,- Kč

 

Pro srovnání této provedené úpravy uvádíme finanční limity stanovené výše
jmenovanou Vyhláškou pro skupinu strávníků 15 a více let, která je pro nás
závazná:

finanční limity – strávníci 15 a více let

snídaně                                   11,00  až    17,00  Kč
přesnídávka                              7,00  až    12,00  Kč
oběd                                        20,00  až    37,00  Kč
svačina                                      7,00  až    11,00  Kč
večeře                                     17,00  až    34,00  Kč
celkem celodenní                   62,00  až  111,00  Kč

Ze závazných finančních limitů jsme stanovili ceny stravného pro vás – žáky školy ve spodní hranici celodenního limitu stravného.

 

Tyto ceny stravného vstupují v platnost od 2. 1. 2012.

Ing. Zdeněk Rössler
ředitel školy       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz