Základní výbava pro umělecký obor Užitá fotografie

1) Vybavení pro odborné předměty:
Žáci se v průběhu studia seznámí s řadou technologických a tvůrčích postupů. K jejich dokonalému osvojení slouží například profesionálně vybavený fotografický ateliér, fotografická laboratoř nebo počítačové učebny vybavené specializovanými programy. K pohodlnému zvládnutí studia, v jehož průběhu studenti zpracovávají nejrůznější cvičení a klauzurní práce, nezbytně potřebují alespoň základní technické vybavení:

V průběhu studia je také nutné počítat s dalšími výdaji. Studenti jsou povinni hradit všechen spotřebovaný fotografický materiál, tzn. filmy, fotografické papíry a tisk barevných fotografií.

Žáci nemusí být vybaveni uvedenou fotografickou technikou už při nástupu do školy, jeho pořízení může proběhnout v počátku nebo průběhu studia po konzultaci s vyučujícím odborných předmětů. Je ale nezbytné s těmito náklady počítat.

2) Vybavení pro výtvarnou přípravu:
Předpokládáme, že níže uvedenou výbavu si student pořídí před nástupem do 1. ročníku.


Níže uvedené požadavky upřesní učitelé výtvarných předmětů na počátku školního roku:       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz