Vybavení – Domov mládeže

Domov mládeže patří do areálu školy, poskytuje ubytování v budově Nygrínova 547. Kapacita je 120 lůžek.

Provoz Domova mládeže je zajištěn od neděle 18.00 hodin do pátku 14.00 hodin.

Ubytovaný žák se celodenně stravuje, výjimky ze stravování ze zdravotních důvodů povoluje ředitel školy. v době omluvené nepřítomnosti žáka v DM lze stravu odhlásit v souladu s Vnitřním řádem DM a Provozním řádem školní jídelny.

V Domově mládeže mohou ubytovaní žáci využívat knihovnu, klubovny s televizí, videem a DVD, počítače, internet, klavír, stolní tenis, elektronické šipky atd. Dále mohou hrát míčové hry a florbal ve sportovní hale školy i na sportovním hřišti, navštěvovat posilovnu a účastnit se akcí pořádaných DM. 

Nově je také umožněn ubytovaným přístup k internetu pomocí WI-FI.

 Kontakt: Ing. Hodasová, tel.: 777 007 790, 465 518 116, e-mail: dhodasova(at)ssup.cz       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz