Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Povinnost zřídit školskou radu vyplývá z § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Počet členů školské rady ve školách Pardubického kraje byl zřizovatelem stanoven na tři. Zástupce pedagogických pracovníků, zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků (dále jen oprávněných voličů) a člen jmenovaný zřizovatelem. Funkční období školské rady je tři roky. Přípravu voleb zajišťuje ředitel školy.

Termín voleb:
1. Pro pedagogické pracovníky v pátek 24. 11. 2017 v době od 9.00 do 11.00 hodin ve sborovně školy.

2. Pro oprávněné voliče v pátek 24. 11. 2017 v době od 11.00 do 17.00 hodin ve sborovně školy,

(1. patro v budově školy, Zahradní 541).

Oprávnění voliči a pedagogičtí pracovníci mohou navrhovat kandidáty pro volby do školské rady do 6. 11. 2017. Návrhy zašlou písemně na adresu školy nebo je předají osobně v sekretariátu školy. Volební komise zveřejní seznam kandidátů nejpozději 7 dní před termínem voleb. Podmínkou pro zařazení kandidáta je jeho písemný souhlas.

Oprávnění voliči po příchodu do místa konání voleb prokáží svou totožnost občanským průkazem, potom obdrží hlasovací lístek.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz