Období fašistické okupace

Nejsmutnějším obdobím v dějinách školy bylo těžké období naší národní poroby, období fašistické okupace.

Napjatá politická situace roku 1938 se odrazila i v atmosféře školy provokativním chováním studentů z německého pohraničí. Často přicházeli do školy ve stejnokrojích Henleinových sudeťáků. Na podzim roku 1938 po podepsání mnichovské dohody pak tito studenti z české školy odešli.

Po 15. březnu 1939, po rozpuštění Československé armády, poskytla škola zaměstnání několika bývalým vojákům z povolání. Tak 1.9.1939 nastoupil na školu štábní kapitán Bohumil Pánek jako učitel němčiny, četař Jan Vojta jako dílenský učitel a četař František Zbořil jako školník. Po uzavření českých vysokých škol 17.11.1939 na textilní škole několik bývalých vysokoškoláků nastoupilo ke studiu.

Perzekuce fašistických okupantů zasáhla i učitelský sbor a zaměstnance školy. Nejprve byl zatčen František Zbořil a v říjnu 1944 popraven v Mnichově. Potom následoval Bohumil Pánek, který byl po zatčení uvězněn v Terezíně a zde zemřel na tyfus.

Udržovat normální chod školy v tomto období vyžadovalo značné vypětí. Provoz školy se podařilo udržet do konce roku 1944. Tehdy však výuka přes veškeré úsilí učitelského sboru byla zastavena a žáci i učitelé nasazeni na různé práce ve prospěch hroutící se "Třetí říše". Aby bylo zachráněno strojní vybavení dílen před vyrabováním okupanty, byla tkalcovna pronajata firmě Jandera z Ústí nad Orlicí a přádelna firmě Bartoň v Náchodě.

Toto těžké období skončilo v květnu 1945 osvobozením Československa.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz