Sázka na třináctku

Druhou částí, tzn. návštěvou studentů Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí v Berufliches Schulzentrum Alfons Goppel ve Schweinfurtu, pokračoval partnerský projekt s názvem „Výtvarná dílna“. Náš pobyt byl skutečně v pořadí třináctým, což svědčí o zájmu obou škol o vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností při přípravě mladých lidí na budoucí povolání.

Náplň celého pobytu byla velmi zajímavá a tak si každý odvážel nejen vlastnoručně vyrobený klobouk, nové zkušenosti s obsluhou grafického počítačového programu, ale také hluboký zážitek z maleb Tiepola ve Wűrzburgu, z projížÄky autobusem po vzletové a přistávací dráze norimberského letiště a návštěvy módního kloboučnického salonu, jehož majitelka našim studentům pomáhala při vlastní výrobě.

Na úspěšné realizaci akce se nemalou měrou finančně podílel Česko-německý fond budoucnosti, Město Ústí nad Orlicí a SRPDŠ Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz