Mezinárodní plenér na Slovensku 2005

Podzimní plenér na Slovensku se uskutečnil od 2.10. do 8.10. 2005. Spolupořadatelem bylo SRPDŠ, které nám poskytlo finanční prostředky získané z grantu Pardubického kraje.
Této akce jsme se poprvé zúčastnili s partnerskou školou ZSŠ oděvní z Prešova. z naší školy bylo vybráno dvacet studentů 3. a 4. ročníků ze všech výtvarných oborů. z Prešova přijelo dvacet studentek druhého a čtvrtého ročníku oděvního designu.
Spišská Kapitula, místo našeho pobytu, je zahrnuta do světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. k neobvyklým zážitkům patřilo ubytování v kněžském semináři, kde vládl zavedený řád, který bylo nutné respektovat. v celém rozsahu objektu Spišské kapituly se nachází mnoho historických staveb včetně Katedrály sv. Martina. Právě proto velká část prací byla věnována těmto architektonickým klenotům. Ranní mlhy byly vystřídány v odpoledních hodinách prosluněným a probarveným babím létem.Využili jsme proto k malbě tak atraktivních objektů, jako je Spišský hrad, vápencové skály na Dreveníku, okolí Žehry a objekt barokního zámečku a zahrad ve Spišské Hrhové. k velkým zážitkům patřil i koncert v chrámu sv. Jakuba v Levoči a na zpáteční cestě zastávka ve Vysokých Tatrách na Štrbském plese.
Počasí a atraktivní prostředí přispělo k tomu, že vzniklo mnoho zajímavých prací, které budou nejdříve vystaveny v Prešově a v lednu 2006 společné práce vystavíme u nás. Bylo by velice přínosné, aby podobné setkání proběhlo i příští rok.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz