Oděvní design je stále profilovým oborem, který umožní realizovat se i v budoucnu. Studentky /i studenti/ se naučí mnohé z "krejčoviny", ale zároveň rozvíjejí svou fantazii různými výtvarnými technikami včetně prostorových. Ve výtvarné přípravě a od 3. ročníku v navrhování poznají a osvojí si výtvarné "řemeslo"z různých úhlů. Pracují nejen se základními prostředky "tužkou, barvami, jehlou a nůžkami", ale naučí se výtvarný materiál používat zajímavým a netradičním způsobem. Zdokonalí se ve fotografii, práci s počítačem (programy Adobe Photoshop, Illustrator, Lectra system), technologii materiálů, ve střizích a modelování oděvů. Poznají v souvislostech historii a vývoj oděvu, jeho varianty a nepřeberné možnosti včetně doplňků. Získají vědomosti a schopnosti, které mohou z "módy" později přerůst v realizace pro divadlo, film, televizi a reklamu. Zajímavá a důležitá je i možnost spolupráce se studenty dalších výtvarných oborů na společných projektech, účast na výstavách, soutěžích, projektech a přehlídkách v Česku i EU. Absolvent tohoto studijního oboru se může kvalifikovaně uplatnit jako výtvarně technický pracovník v oblasti navrhování a modelování oděvů i scénických kostýmů. Je vybaven znalostmi a dovednostmi, které umožní jeho samostatnou činnost v oboru i další studium na vyšších a vysokých školách uměleckého zaměření a příbuzných oborech dalších vysokých škol.

Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška, při které uchazeč prokáže svou fantazii a výtvarné nadání. Během studia pak žáci získají vědomosti a dovednosti v odborných předmětech, technologii, konstrukci oděvů a dějinách výtvarné kultury. Ve výtvarné přípravě, navrhování a modelování oděvů, fotografii, počítačové grafice, figurální kresbě a dalších rozvíjejí svůj talent a poznávají metody práce výtvarníka a designéra. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, kdy na základě teoretických znalostí realizují žáci svoje nápady, výtvarné návrhy a řemeslně je zpracovávají do výsledných modelů nebo objektů.

Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží, absolvují výstavy, odborné semináře a malířské plenéry a  tím získávají znalosti a celkový přehled ve zvoleném oboru.

Podmínky přijetí
Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky talentové zkoušky. Talentové zkoušky obsahují zpravidla malbu, kresbu, test všeobecného kultruního přehledu, pohovor a test z českého a cizího jazyka. Příhlášky do těchto uměleckých oborů musí škola obdržet do 30. 11. příslušného kalendářního roku. Talentové zkoušky proběhnou v lednu následujícího kalendářního roku a musí se jim podrobit všichni uchazeči.

Zdravotní požadavky na uchazeče
Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící poruchou barvocitu, s dobrou funkcí horních končetin a schopností jemných pohybů rukou. k posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Organizace studia
Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce.

Práce žáků
V jednotlivých ročnících žák realizuje na základě přiděleného zadání tzv. klauzurní práce. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy.

Další informace
Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 120 lůžek, který je přímo v areálu školy. k dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky.

 

Leták k oboru včetně studijního plánu k dispozici ke stažení zde .       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz