Tento moderní a perspektivní obor se zaměřuje na tvorbu produktů a obalů, ale i na komplexní návrhářskou činnost v oblasti interiéru a exteriéru s přesahem ke drobné architektuře. Žáci postupují od jednoduchých tvarových a grafických návrhů ke komplexnímu řešení designérských projektů.
V první etapě studia žáci získávají cit pro tvar, kompozici a barvu a učí se základům kresby, malby, počítačové grafiky a modelují jednoduché kompozice. Kolektiv pedagogů přistupuje individuálně k řešení výtvarných problémů a zaměřuje se na rozvoj vlastní tvůrčí aktivity žáků.
Ve třetím a čtvrtém ročníku prohlubují své znalosti a zabývají se reálnou designérskou tvorbou.

Při realizaci návrhů dochází k propojení digitálních technologií a ruční řemeslné tvorby. Díky dobrému a neustále doplňovanému technickému vybavení oboru mohou studenti využít řadu prostředků k realizaci a vývoji svých projektů. Studenti oboru aktivně využívají grafického softwaru Adobe Photoshop, Illustrator, softwaru ArtiosCad od firmy Eskoartwork, digitálního airbrush skicování, 3D modelování a klasického modelování v hlíně nebo jiných materiálech. Počítačové programy jsou vyučovány postupně již od prvního ročníku a studenti během studia většinou vše dobře zvládnou. Ve čtvrtém ročníku mohou volit způsob realizace a dosáhnou tak v jim nejbližších programech praxi nutnou pro pozdější uplatnění. V průběhu studia se učí, jak jednat se zákazníkem, a je kladen důraz na vysokou úroveň prezentace vlastních prací.

Vzhledem k široké škále získaných znalostí a různorodosti realizací projektů nemají studenti problém s uplatněním. Při hledání zaměstnání mohou využít znalosti v grafice, navrhování designu výrobků, 3D modelování a tvorbě vizualizací. Mohou se tak uplatnit jako grafici v reklamních agenturách, v designérských studiích, nebo ve firmách zabývajících se 3D modelováním a tvorbou vizualizací. Zde je trh do budoucna otevřen a již v současnosti je možné využít znalosti z konstrukce 3D počítačových modelů v architektuře a designu.
Většina nadaných žáků však volí studium na vysokých školách uměleckého zaměření.

Podmínky přijetí
Talentové zkoušky, které proběhnou v lednu, obsahují malbu, kresbu, test všeobecného kulturního přehledu, test z českého a cizího jazyka a pohovor.

Škola pořádá přípravné kurzy z kresby a malby, kde se zájemci o studium mohou na talentové zkoušky připravit a s odbornými učiteli zkonzultovat své domácí práce.

Přihlášky do uměleckých oborů musí škola obdržet do 30. listopadu příslušného kalendářního roku (na ZŠ do 15. listopadu)

Organizace studia
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce.

Leták oboru s učebním plánem k dispozici ke stažení zde.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz