Fotografie spolu s kinematografií patří k tvůrčím oblastem lidské činnosti, které prochází neustálým prudkým vývojem a technologickými změnami. Tyto umělecké disciplíny ke své existenci vždy využívaly nejmodernějších technologických výdobytků a právě dostatečné zvládnutí technologie fotografie patří ke klíčovým dovednostem. Studium je zaměřeno jak na problematiku „klasické“ analogové, tak i digitální fotografie.

Žáci se v průběhu studia seznámí s řadou technologických a tvůrčích postupů. K jejich dokonalému osvojení slouží například profesionálně vybavený fotografický ateliér, fotografická laboratoř nebo počítačové učebny vybavené specializovanými programy. Speciální odborné učivo je tvořeno vyučovacími předměty technologie, teorie a vývoj fotografie, součástí výuky je studium dějin výtvarného umění. Během studia žáci získají základní vědomosti a praktické dovednosti o digitálních a analogových pracovních postupech, technice používané při snímání fotografického obrazu, fotografických materiálech a jejich zpracování, programovém vybavení využívaném v oboru a způsobech správy dat. v praktických cvičeních získávají dovednosti ve všech žánrech fotografické tvorby, například v portrétní, krajinné, dokumentární, reportážní nebo produktové fotografii. v počítačové grafice se naučí využívat digitální úpravy obrazu. Seznámí se s principy navrhovaní designu tiskovin, tvorbou scénáře, se základy animace a videozáznamu a jejich uplatnění v reklamní tvorbě

Absolvent oboru užitá fotografie a média je připraven uplatnit se v široké oblasti výtvarné fotografické a multimediální tvorby. Zejména ve fotografických ateliérech, v DTP studiích, reklamních agenturách, ve výstavnictví a propagaci, filmových a televizních studiích. Své odborné znalosti může také využít např. v redakcích periodik (reportér editor, art direktor), nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech v oborech vědecké a technické fotografie nebo jako samostatný fotograf výtvarník. Absolventi mohou své znalosti uplatnit i v oblasti reklamy a propagace. Talentovaní žáci jsou připraveni pro studium na vysokých školách uměleckého zaměření, případně příbuzných oborů jiných vysokých škol.

Podmínky přijetí
Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky talentové zkoušky. Talentové zkoušky obsahují zpravidla kresbu, test z všeobecného kulturního přehledu, českého a cizího jazyka a pohovor. Přihlášky do těchto uměleckých oborů musí škola obdržet do 30. 11. příslušného kalendářního roku. Talentové zkoušky proběhnou v lednu následujícího kalendářního roku a musí se jim podrobit všichni uchazeči.

Zdravotní požadavky na uchazeče
Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící poruchou barvocitu, s dobrou funkcí horních končetin a schopností jemných pohybů rukou. k posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Organizace studia
Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce.

Práce žáků
V jednotlivých ročnících žák realizuje na základě přiděleného zadání tzv. klauzurní práce. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy.

Další informace
Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. k dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky.

 

Leták k oboru včetně studijního plánu k dispozici ke stažení zde.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz