O oboru

logo oboruAbsolvent je připravován pro výkon řízení a práce malých a středních firem působících v oblasti reklamních a propagačních činností, v tiskárnách, pro činnosti spojené s konstrukcí obalů a jejich grafickou úpravou povrchů. Je vybaven znalostmi z informačních technologií, materiálů, tiskových technik, obalové techniky, psychologie reklamy, reklamní a propagační činnosti. Získá znalosti z ekonomiky nezbytné pro výkon vedoucích a řídících funkcí ve firmě. Je schopen samostatných činností na úseku podnikání, řízení a organizování propagační činnosti firmy. Základní odborné učivo je obsahem předmětů ekonomika, nauka o materiálu, komunikace, tiskové techniky a obalová technika. Rozvoj praktických dovedností je realizován prostřednictvím předmětu technologická cvičení a praxe.

Speciální odborné učivo poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti prostřednictvím předmětů reklamní a propagační činnost, typografie, grafické programy, reklamní fotografie a tvorba webových stránek.

Podmínky přijetí
Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkouška se koná z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.

Organizace studia
Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce.

Práce žáků
V jednotlivých ročnících žák realizuje v souladu s učebním plánem určené výrobky. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Dále může vytvářet vlastní návrhy, které jsou podle jejich výtvarné a řemeslné úrovně vybírány k realizaci. Takové práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných přehlídkách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy.

 

Leták k oboru včetně stujního plánku je k dispozici ke stažení zde.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz