O oboru

Absolvent je připraven pro seřizování, kontrolu, obsluhu a údržbu běžných i programově řízených obráběcích strojů, seřizování příslušných nástrojů a nastavování řídících programů. Ovládá teorii obrábění, umí navrhnout technologický postup výroby součástí a programování CNC strojů včetně simulace obrábění.

Všeobecně vzdělávací předměty poskytují žákovi znalosti jevů, principů, zákonitostí, vztahů a komunikativních dovedností v oblasti českého a cizího jazyka, občanské nauky, matematiky, fyziky, základů ekologie, základů automatizace, tělesné výchovy, výpočetní techniky a dějepisu.

Speciální odborné učivo je orientováno na získávání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti ekonomiky a organizace práce, technické dokumentace s využitím počítačových grafických systémů CAD/CAM, strojírenské technologie, strojnictví, základů elektrotechniky, základů technické mechaniky, strojů a zařízení, automatizace obráběcích strojů, laboratorních cvičení a technologie.

Ověřování získaných teoretických vědomostí, realizace pracovních a technologických postupů a rozvíjení řemeslných dovedností probíhá v podmínkách odborného výcviku, který je uskutečňován na vlastním pracovišti praktické výuky v areálu školy v Ústí nad Orlicí. Ve 4. ročníku studia probíhá praktická výuka na pracovištích našich smluvních partnerů, jejichž počet a sestava se mění každý rok podle skladby studentů.

Teoretická složka vzdělání probíhá podle pravidelného rozvrhu ve třídě. V odborném výcviku se třída dělí do skupin podle náročnosti výuky a hledisek bezpečnosti práce.

Podmínky přijetí
Do prvních ročníků čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkouška se koná
z českého jazyka a matematiky. Přihlášky ke studiu musí obsahovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Organizace studia
Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce.

 

Leták k oboru k dispozici ke stažení zde.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz