termín
10.–14. července 2017
pondělí–pátek
8 –16 hod.
místo
Střední škola uměleckoprůmyslová
Ústí nad Orlicí
Zahradní 541
562 01 Ústí nad Orlicí
Přihláška ke stažení zde.
Termín odevzdání přihlášky do 31. května 2017.

Prázdninový tábor navazuje na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, reg. č. CZ 1.07/1. 1. 00/44.0012.
Náklady na projekt jsou hrazeny z příspěvku účastníka (ve výši 1000 Kč), prostředků školy a podpory sociálních partnerů. Příspěvek účastníka zahrnuje také náklady k úhradě svačiny, oběda a pitného režimu.
Pro činnosti v rámci tématu technické a manuální dovednosti budou účastníkům zapůjčeny potřebné osobní ochranné pomůcky včetně pracovního oděvu.
Do průběhu tábora budou zařazeny aktivní oddechové bloky se sportovní a zájmovou tématikou (využití sportovní haly, venkovního víceúčelového hřiště a přilehlých prostor) a exkurze ve firmách dle zvoleného zaměření.
Určení pedagogičtí pracovníci převezmou účastníky každý den tábora mezi 7.30 a 8 hod. ve školní budově v učebně č. 2 a předají je zákonnému zástupci nebo způsobem jím určeným nejdéle v 16 hod.
Zájemci si mohou vybrat dvě základní témata z dále uvedené nabídky a tři témata náhradní. Dle zájmu jednotlivých účastníků a podle pořadí došlých přihlášek se pokusíme uspokojit každého účastníka tak, aby absolvoval alespoň jedno téma ze skupiny základních a jedno téma z náhradních.

nabídka témat
  • Technické manuální dovednosti (oblast strojírenská);
  • práce s robotickými a automatizačními stavebnicemi;
  • zkoumání přírodních jevů – práce s pokusnými a demonstračními sadami Pasco, Helago;
  • tvarování papíru a lepenky, využití ICT k přípravě výrobku;
  • tiskové techniky (sítotisk, linoryt atd.);
  • základy knižní vazby, vazba knih (účastníci si můžou svázat např. zápisníky apod.)
  • textilní řemeslné techniky (malování na hedvábí, batika atd.);
  • příprava výroby a výroba jednoduchého oděvu (základy střihu, velikosti oděvů, používané materiály, spojování dílů);
  • digitální fotografie, její zpracování a prezentace;
  • výtvarná příprava – kresba, malba.
Přihláška ke stažení zde. Termín odevzdání přihlášky do 31. května 2017.