• technické manuální dovednosti (oblast strojírenská)
 • práce s robotickými a automatizačními stavebnicemi
 • zkoumání přírodních jevů – práce s pokusnými a demonstračními sadami Pasco, Helago
 • tvarování papíru a lepenky, využití ICT k přípravě výrobku
 • textilní řemeslné techniky (plstění, patchwork, malování na hedvábí, batika atd.)
 • příprava výroby a výroba jednoduchého oděvu nebo oděvního doplňku
  (základy střihu, velikosti oděvů, používané materiály, spojování dílů)
 • výtvarná příprava – kresba, malba
 • digitální fotografie, její zpracování a prezentace
 • média a základy žurnalistiky (doporučujeme volit ve spojení s digitální fotografií)
 • modelování a prostorová tvorba

Přihlášky ke stažení zde ikona pdf
Termín odevzdání přihlášky do 1. června 2018.

 • Zájemci si mohou vybrat dvě základní témata z dále uvedené nabídky a dvě témata náhradní. Dle zájmu jednotlivých účastníků a podle pořadí došlých přihlášek se pokusíme uspokojit každého účastníka tak, aby absolvoval alespoň jedno téma ze skupiny základních a jedno téma z náhradních.
 • Náklady na letní tábor jsou hrazeny z příspěvku účastníka (ve výši 1350 Kč), prostředků školy a podpory sociálních partnerů. Příspěvek účastníka zahrnuje také náklady k úhradě svačiny, oběda a pitného režimu.
 • Pro činnosti v rámci tématu technické a manuální dovednosti budou účastníkům zapůjčeny potřebné osobní ochranné pomůcky včetně pracovního oděvu.
 • Do průběhu tábora bude zařazeno setkání se zástupci Integrovaného záchranného systému spojené s krátkou turistikou a pobytem v přírodě.
 • Určení pedagogičtí pracovníci převezmou účastníky každý den tábora mezi 7.45 a 8.00 hod. ve školní budově v učebně č. 2 a předají je zákonnému zástupci nebo způsobem jím určeným nejdéle v 16 hod.