Dny otevřených dveří 14. a 15. října 2022

Dny ote­vře­ných dve­ří pro­běh­nou for­mou sku­pi­no­vých pro­hlí­dek

Úvodní infor­ma­ce budou pro­bí­hat ve škol­ní budo­vě na Zahradní uli­ci.

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111 

  • pátek 14. říj­na 2022 – od 13 do 17 hodin 
  • sobo­ta 15. říj­na 2022 – od 8 do 13 hodin 

 Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111 (kaž­dý den od 9–11 hod).